Пречиствателна станция за 8 ЕЖ – D

Пречиствателните станции IDEAL са произведени от фирма Klärtechnik – Германия.

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води SBR #SBR

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. Всички процеси се осъществяват от еърлифтни помпи, компресор за въздух и няколко мембранни аератора. Буферна камера SBR реактор (камера за утайки - био камера) Пречиствателната станция се състои от една секция – камера с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята. Съоръжението има една био камера (SBR реактор). В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките. В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и електромагнитни клапана. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на пряка слънчева светлина за да се избегне прегряване през лятото. #Пречиствателнатастанцияме, #мбранниаератора

SBR принцип - био реактор с циклична последователност, като всички процеси и движението на водата се осъществяват от еърлифтни помпи, аератори за въздух и компресор, управлявани от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата. #биореактор, #компресор, #микропроцесор, #еърлифтнипомпи

 • Фаза 1 – Зареждане на био реактора (времетраене 10 – 20 мин.) Суровите отпадъчни води, които временно се съхраняват в буферната камерата се подават в SBR реактора чрез еърлифт. Този еърлифт е проектиран по начин, по който се изпомпва само водата, без твърдите вещества. Благодарение на специалната конструкция на еърлифта се гарантира минимално ниво на водата в камерата за съхранение на утайката. #утайката, #отпадъчниводи, #еърлифт
 • Фаза 2 – Аерация (времетраене 20 – 25 мин.) В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранни дискове, които са монтирани на дъното на камерата. Аераторите се захранват с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта: Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и по този начин за намаляване на замърсителите и осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията.
 • Фаза 3 – Седиментация (времетраене 90 мин.) При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистената вода, а в долната зоната за утайки. Плаващата вторична утайка, която евентуално може да я има, е над зоната за пречистената вода. #пречистената вода, #Седиментация, #Микроорганизмите, #активнаутайка
 • Фаза 4 – Отвеждане на пречистената вода (времетраене 10 – 20 мин.) В тази фаза биологично третираните отпадъчни води (пречистената вода) се изпомпват от SBR реактора. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват.
 • Фаза 5 – Връщане на излишната утайка (времетраене 1 – 2 мин.) В този етап излишъкът от активна утайка на дъното на SBR камерата, се връща чрез еърлифт към камерата за съхранение на утайки и се натрупва там.

След края на Фаза 5 започва новият цикъл с Фаза 1. Времетраенето на фазите е различно и зависи от входното натоварване. То се следи чрез сензор и микропроцесорът автоматично сменява режимите на работа спрямо него. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръжението и се гарантира постоянен и равномерен процес.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Резервоар_за_вода_5000_литра

 • Леки и компактни съоръжения
 • Цялостна отливка
 • Добър показател на пречистване

Материал: полиетилен висока плътност HDPE

Гаранция на резервоарите: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтажПречиствателна станция на ток

Мембранна въздуходувка

Основа: здрава, уплътнена и подравнена #ПСОВ

 • подложен бетон
 • пясък #подложенбетон
 • трошен камък #трамбовка
 • баластра #стабилизиранпясък, #сипица

Обратен насип: Пречиствателна станция на токспоред терена и условията #Обратеннасип

 • земновлажен бетон#земновлаженбетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм#стабилизиранпясък #сипица

Използвани тръби: според натоварването #тръби #спореднатоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция:#Пречиствателнастанция

 • CE 12566-3
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Дължинa

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Волта

Ел.енергия

IDEAL

[ЕЖ]

[м³/д]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[V]

[kW]

IDEAL 8

8

1.2

2.450

1.750

2.000

1.650

1.600

110-110

246

230

0.08


Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата е непрепоръчително!

*Цена с ДДС: 6.324'лв / 5.375,40 лв

Посочената цена включва:

Посочената цена не включва:

Срок за доставка: на склад

*Забележка: До изчерпване на количеството. #пречистваненаотпадъчниводи #SBRтехнология

#пречиствателнастанция, #резервоаризаво #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii        precistvatelni stancii poddrajka         precistvatelni stancii        precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.klaermax.com

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, rezervoari, rezervoari za voda, SBR реактор, sistemi za dazhdovna voda, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, пречиствателни станции за затворен комплекс, Резервоари за подземен монтаж, сглобяеми къщи, Септични резервоари