Пречиствателна станция за 6-7 ЕЖ & резервоар за вода 3000 литра

Пречиствателните станции АТ са произведени от фирма Aquatec – Словакия.Пречиствателни станции Aquatec AT

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води

Технология на пречистване Vertical Flow Labyrinth – VFL

При конкретната схема имаме едно компактно биологично съоръжение, изработено в Словакия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода, вторично утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия - буферна зона).

Биологичното стъпало работи на режим продължителнаPrechistvatelni stancii za otpadachni vodi cena аерация, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в аеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи.

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи.

Към съоръжението се предлага и ел.управление AQC BASIC. Електрическите управления разполагат с 10 режима на работа, които се променят в зависимост от натоварването на системата, така системата работи между 5-24 часа на ден.Пречиствателни станции

Технологията VFL® представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения.

Пречиствателните станции Aquatec АТ са биологични и работят на аеробен принцип без зареждане на бактерии.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Компактно съоръжение за вкопаване - всичко в един модулПречиствателна станция на токПречиствателна станция за къща цена
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Бърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: системата е изработена от полипропилен РР

 

Гаранция на резервоарите: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 + 2* години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условиятаMontaj na prechistvatelni stancii

 • подложен бетон
 • трошен камък с трамбовка

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък/сипица

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Биореактор АТ 8

 • CE 12566-3
 • БПК5: 97.2 % / ХПК: 88.1 % / НВ: 94.0 % / NH4–N: 96.7 % / N общ.: 61,7 % / P общ.: 47.4 %
Модел Еквивалент жител Qср.ден Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Тегло Волта Ел.енергия
[ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [V] [kW]
AT 8 6-7 0.9 1.400 1.400 2.200 1.700 1.500 125-125 125 230 50

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата (биореактор) е непрепоръчително!

Резервоар за вода

Произведен с ротационна обработка (леене) на пластмаси

Процесът на ротационна обработка (леене) на пластмаси, известен също като „rotomoulding“, е уникален сред формоването на пластмаси, защото загряването, оформянето и охлаждането на пластмасата във формата се извършва без прилагане на никакво налягане. Готовите продукти се характеризират с добри механични и химични свойства. По време на процеса не се извършват никакви заварки, продуктът е монолитен и 100% водоустойчив.


Резервоар за вода за вкопаване: #Резервоарзаводазавкопаване

 • Материал: HDPE - полиетилен
 • Тип: модулен
 • Повърхност: външна гладка, вътрешна гладка
 • Цвят: резервоар бял, капак зелен с осигурен заключващ механизъм
 • Ключове: 2 бр
 • Обем: 3000 литра #3000литра
 • Отвор: 1 х DN 660
 • Размери: Д 1.900 мм, В 1.885 мм

 

Пречиствателна станция ПСОВ: #Пречиствателнастанция #ПСОВ

 • Резервоар-биореактор: PP - полипропилен #резервоар #биореактор
 • Въздуходувка: BIBUS #въз духодувка #периодична #поддръжка
 • Маркуч със скоби: VFL  #VFL#Пречиствателнастцниязаеднофамилнакъща
 • Капак: стандартен - S #капак
 • Ключове: 2 бр. #капак  #Aquatec
 • Контролер за аераторна помпа: AQC BASIC #доставкаНаПСОВ
 • биоензим за въвеждане на ПСОВ в експлоатация

*Цена с ДДС: 8.436'лв / 7.890'лв

Продуктов код: СМS8-Т30 #Пречиствателнастцниязаеднофамилнакъща


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


*Забележка: До изчерпване на количеството.

Tags: bakterii, bioaktivatori, enzimi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, price of septic tank, rezervoari, rezervoari za voda, бактерии за септична яма, биоактиватори, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, електрически шкав за управление на ПСОВ, Ензими, инсталиране на септични ями, компресор за ПСОВ, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Малка пречиствателна станция за къща, Отпадъчни води, Пречиствателна станция, Пречиствателни станции, ПСОВ, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, Системи за дъждовна вода, цена на септична яма