Пречиствателните станции Аquatec plus

Пречиствателните станции АТ PLUS са произведени от фирма Aquatec – Словакия.Пречиствателни станции Aquatec AT

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води

Технология на пречистване Vertical Flow Labyrinth – VFL AT PLUS #Технологиянапречистване #VerticalFlowLabyrinth #VFL

При конкретната схема имаме едно компактно биологично съоръжение, изработено в Словакия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода, вторично утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия - буферна зона).

Биологичното стъпало работи на режим продължителна

аерация, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в аеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи. #продължителнааерация

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи.

Методът за пречистване на отпадъчни води e с подобрено отстраняване на азот и фосфор в пречиствателните станции за отпадъчни води АТ плюс се характеризира с нов контрол на управление, с прекъсване на аерацията, рециркулацията и смесването на активната утайка. Късите периоди на аериране се редуват с къси периоди на рециркулация и смесване, при което въздухът под налягане се насочва към дифузорите, или към рециркулационните ер-лифт помпи.

Превключването между дневните цикли на режимите с фиксирана или променлива продължителност на периода на аериране и периодите на рециркулация и смесване на активната утайка се осигурява чрез микропроцесорен управляващ модул. В случай на необходимост от адаптиране на рециркулацията или аерирането към промени в качеството и количеството на отпадъчните води, може просто да се превключи на различен режим, ръчно или автоматично, въз основа на измерените параметри, като тази промяна може да се извърши също и дистанционно, в случай, че пречиствателната станция е оборудвана с подходящ комуникационен модул, например GSM модул. #Aquatec

Технологията VFL® представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. #AquatecAT, #отпадъчнитеводи, #ATplus

Пречиствателните станции Aquatec АТ са биологични и работят без зареждане с бактерии.

Системите АТ PLUS постигат най висока степен на пречистване спрямо всички пречиствателни станции с електроенергия. Пречистените отпадъчни води са подходящи, както за заустване така и за поливни цели.

Системите се предлагат с два варианта капаци:

 • стандартен - S #пречиствателнитестанцииAquatecАТ
 • редуктивен - SR #поливницели, #поливане, #поливнинужди

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Компактно съоръжение за вкопаване - всичко в един модулПречиствателна станция на токПречиствателна станция за къща цена
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Пречистената вода е подходяща за поливни цели
 • Бърза доставка #prechistavatelnistancii
 • Лесен монтаж #prechistavtelnistatemi #otpadachnivodi

Материал: системата е изработена от полипропилен РР

Гаранционен период на материала: 15 години

Гаранция на оборудването: 3 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.Montaj na prechistvatelni stancii

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция АТ plus S със стандартен капак #Стандартен капак за пречиствателна станция AquatecБиореакторАТ #Биореактор #АТ

 • CE 12566-3
 • БПК5: 98.2 % / ХПК: 94.4 % / НВ: 97.2 % / NH4–N: 99.5 % / N общ.: 93.2 % / P общ.: 93.3 % - Биореактор АТ+
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Диаметър

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел. захранване

Ел. енергия

Цена

AT plus S

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[V]

[kW]

[с ДДС]

AT 6 plus S

2-5

0.6

1.400

1.800

1.300

1.150

125-125

103

230

0.05

6.480'лв

AT 8 plus S

6-7

0.9

1.400

2.200

1.700

1.500

125-125

125

230

0.06

7.392'лв

AT 10 plus S

8-10

1.2

1.750

2.200

1.500

1.250

125-125

195

230

0.06

9.732'лв

AT 12 plus S

10-12

1.5

1.750

2.400

1.700

1.500

125-125

220

230

0.08

10.788'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна станция АТ plus SR с редуктивен капак #Редукционен капак за пречиствателна станция AquatecБиореакторАТplus #Биореактор #АТplus

 • CE 12566-3
 • БПК5: 98.2 % / ХПК: 94.4 % / НВ: 97.2 % / NH4–N: 99.5 % / N общ.: 93.2 % / P общ.: 93.3 % - Биореактор АТ plus
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Диаметър

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел. захранване

Ел. енергия

Цена

AT plus SR

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[V]

[kW]

[с ДДС]

AT 6 plus SR

2-5

0.6

1.400

1.800

1.300

1.150

125-125

103

230

0.05

6.984'лв

AT 8 plus SR

6-7

0.9

1.400

2.200

1.700

1.500

125-125

125

230

0.06

7.992'лв

AT 10 plus SR

8-10

1.2

1.750

2.200

1.500

1.250

125-125

195

230

0.06

10.176'лв

AT 12 plus SR

10-12

1.5

1.750

2.400

1.700

1.500

125-125

220

230

0.08

11.256'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Посочената цена включвацена от 5.712'лв.


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Допълнителни аксесоари към пречиствателни станции Aquatec AT plus.


Шахта за външен монтаж - SШахта за аераторна помпаШахта за аераторна помпа

 • Цвят - зелен
 • Капак - 600 мм #доставканапречиствателнастанция

Шахта за монтаж в редукционен капак - SR

 • Цвят - зелен #монтажнаПСОВ #монтажнапречиствателнастанция

Цена: 348'лв

Сервизен комплект за поддръжка на ПСОВ


Сервизен комплект за поддръжка на ПСОВ

Цена: 180'лв #СервизенкомплектзаподдръжканаПСОВ


Ключове: 2 бр #Ключовезапречиствателнастанция

Ключ за пречиствателна станция Aquatec AT VFL

Цена: 6'лв


Срок за доставка: на склад / допълнително


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция АТ #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii poddrajka     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.aquatec.sk

Tags: Aquatec, AT plus, bakterii, betonni prusteni, BIBUS, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, enzimi, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, PP, pre4istvatelni stancii, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, rezervoari, SECOH, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, spetichna iama, toilet, VFL, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, Биологични пречиствателни станции, външна тоалетна, дрожди, еднофамилни пречиствателни станции, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, отпадни води, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, полипропилен, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателни станции, пречиствателни станции за затворен комплекс, Резервоари за вода за подземен монтаж, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, сглобяеми къщи, Сепаратор, Сепаратори, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, Системи за дъждовна вода, тоалетна, Филтри за дъждовна вода, цена на септична яма