Пречиствателните станции АТ PLUS

Пречиствателните станции АТ PLUS са произведени от фирма Aquatec – Словакия.Пречиствателни станции Aquatec AT

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води #отпадъчнитеводи #ATplus

Технология на пречистване Vertical Flow Labyrinth – VFL AT PLUS #Технологиянапречистване #VerticalFlowLabyrinth #VFL

При конкретната схема имаме едно компактно биологично съоръжение, изработено в Словакия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода, вторично утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия - буферна зона).

Биологичното стъпало работи на режим продължителна

аерация, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в аеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи. #продължителнааерация

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи.

Методът за пречистване на отпадъчни води e с подобрено отстраняване на азот и фосфор в пречиствателните станции за отпадъчни води АТ плюс се характеризира с нов контрол на управление, с прекъсване на аерацията, рециркулацията и смесването на активната утайка. Късите периоди на аериране се редуват с къси периоди на рециркулация и смесване, при което въздухът под налягане се насочва към дифузорите, или към рециркулационните ер-лифт помпи.

Превключването между дневните цикли на режимите с фиксирана или променлива продължителност на периода на аериране и периодите на рециркулация и смесване на активната утайка се осигурява чрез микропроцесорен управляващ модул. В случай на необходимост от адаптиране на рециркулацията или аерирането към промени в качеството и количеството на отпадъчните води, може просто да се превключи на различен режим, ръчно или автоматично, въз основа на измерените параметри, като тази промяна може да се извърши също и дистанционно, в случай, че пречиствателната станция е оборудвана с подходящ комуникационен модул, например GSM модул. #Aquatec

Технологията VFL® представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. #AquatecAT

Пречиствателните станции Aquatec АТ са биологични и работят на аеробен принцип без зареждане на бактерии. #ПречиствателнитестанцииAquatecАТ

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Компактно съоръжение за вкопаване - всичко в един модулПречиствателна станция на токПречиствателна станция за къща цена
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Бърза доставка #prechistavatelnistancii
 • Лесен монтаж #prechistavtelnistatemi #otpadachnivodi

Материал: системата е изработена от полипропилен РР

Гаранция на резервоарите: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 + 2* години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условиятаMontaj na prechistvatelni stancii

 • подложен бетон
 • трошен камък с трамбовка

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък/сипица

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Биореактор АТ plus #БиореакторАТ #Биореактор #АТ

 • CE 12566-3
 • БПК5: 98.2 % / ХПК: 94.4 % / НВ: 97.2 % / NH4–N: 99.5 % / N общ.: 93.2 % / P общ.: 93.3 % - Биореактор АТ+
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Диаметър

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел. захранване

Ел. енергия

Цена на биореактор

AT plus

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[V]

[kW]

[с ДДС]

AT 6 plus

4

0.6

1.400

1.800

1.300

1.150

125-125

103

230

0.05

5.460'лв

AT 8 plus

6

0.9

1.400

2.200

1.700

1.500

125-125

125

230

0.06

6.408'лв

AT 10 plus

8

1.2

1.750

2.200

1.500

1.250

125-125

195

230

0.06

8.976'лв

AT 12 plus

10

1.5

1.750

2.400

1.700

1.500

125-125

220

230

0.08

10.044'лв

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата (биореактор) е непрепоръчително!

За малките пречиствателни станции Aquatec AT 6 plus - AT 12 plus (биореактор) се предлагат два варианта на капака:

Стандартен - S #Опции към #пречиствателнистанции #Aquatec #AT

Стандартен капак за пречиствателна станция Aquatec

 • Цвят - зелен
 • Диаметър - 1.400 мм

Цена: 408'лв

Редуктивен - SR

 • Цвят - зеленДиаметър - 1.400 мм / сервизен
 • Редукция - 600 мм / обслужващ

Цена: 672'лв

Пречиствателна станция за еднофамилна къща цена от 5.712'лв.

Редукционен капак за пречиствателна станция Aquatec

Посочените цени не включват:

 

Допълнителни аксесоари към пречиствателни станции Aquatec AT plus.

Шахта за външен монтаж - SШахта за аераторна помпаШахта за аераторна помпа

 • Цвят - зелен
 • Капак - 600 мм #доставканапречиствателнастанция

Шахта за монтаж в редукционен капак - SR

 • Цвят - зелен #монтажнаПСОВ #монтажнапречиствателнастанция

Цена: 324'лв

Сервизен комплект за поддръжка на ПСОВ

Сервизен комплект за поддръжка на ПСОВ

Цена: 180'лв #СервизенкомплектзаподдръжканаПСОВ

Ключове 2 бр: #Ключовезапречиствателнастанция

Ключ за пречиствателна станция Aquatec AT VFL

Цена: 6'лв


Срок за доставка: 2-4 дни

* при подписване на допълнителен договор за поддръжка

Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода

Направи предложение за пречиствателна станция АТ #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii poddrajka     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.aquatec.sk

Tags: Aquatec, AT plus, BIBUS, PP, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, rezervoari, SECOH, VFL, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, полипропилен, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, пречиствателни станции за затворен комплекс, Резервоари за вода за подземен монтаж, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, сглобяеми къщи, Сепаратор, Сепаратори, Септични резервоари, Системи за дъждовна вода, Филтри за дъждовна вода