Пречиствателна станция AQUAmax 26 ЕЖ

Пречиствателните станции AQUAmax са произведени от фирма ATB Umwelttechnologie – Германия.Пречиствателни станции ATB PurooПречиствателни станции ATB Puroo

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води SBR

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. Всички процеси се осъществяват от еърлифтни помпи, компресор за въздух и няколко мембранни аератора. Буферна камера SBR реактор (камера за утайки - био камера) Пречиствателната станция се състои от две секции/компонента – камери/резервоара с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята. Съоръжението има две камери – буферна камера от страната на входа и био камера (SBR реактор) от страната на изхода. В буферната камера има еърлифт, който зарежда био камерата. В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките. В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и 4 електромагнитни клапана. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на пряка слънчева светлина за да се избегне прегряване през лятото. #биореакторсцикличнапоследователност, #пречистваненаотпадъчниводи, #SBRтехнология

SBR принцип - био реактор с циклична последователност, като всички процеси и движението на водата се осъществяват от еърлифтни помпи, аератори за въздух и компресор, управлявани от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата.
Процесът на пречистване се осъществява в две камери – буферна камера и био камера. Отпадъчните води постъпват в буферната камера, където временно се съхраняват. Тази камера има следните функции – буфер за неравномерен приток, съхранява първичните и вторични утайки и задържа плуващите вещества. В нея се осъществява първият етап на пречистването (първичното утаяване) и протичат процесите на денитрификация. След това водата контролирано постъпва в био камерата (SBR реактора), където протичат процесите на нитрификация. Там биологичното пречистване се осъществява на цикли, контролирани от микропроцесорното управление. Всеки цикъл има 5 фази и е с продължителност 6 часа.

 • Фаза 1 – Зареждане на био реактора (времетраене 10 – 20 мин.) Суровите отпадъчни води, които временно се съхраняват в буферната камерата се подават в SBR реактора чрез еърлифт. Този еърлифт е проектиран по начин, по който се изпомпва само водата, без твърдитеПречиствателни станции вещества. Благодарение на специалната конструкция на еърлифта се гарантира минимално ниво на водата в камерата за съхранение на утайката. #утайката
 • Фаза 2 – Аерация (времетраене 20 – 25 мин.) В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранни дискове, които са монтирани на дъното на камерата. Аераторите се захранват с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта: Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и по този начин за намаляване на замърсителите и осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията. #отпадъчнатавода #бактерията
 • Фаза 3 – Седиментация (времетраене 90 мин.) При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистената вода, а в долната зоната за утайки. Плаващата вторична утайка, която евентуално може да я има, е над зоната за пречистената вода. #пречистенатавода
 • Фаза 4 – Отвеждане на пречистената вода (времетраене 10 – 20 мин.) В тази фаза биологично третираните отпадъчни води (пречистената вода) се изпомпват от SBR реактора. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват. #зонатазапречистенатавода
 • Фаза 5 – Връщане на излишната утайка (времетраене 1 – 2 мин.) В този етап излишъкът от активна утайка на дъното на SBR камерата, се връща чрез еърлифт към камерата за съхранение на утайки и се натрупва там.

След края на Фаза 5 започва новият цикъл с Фаза 1. Времетраенето на фазите е различно и зависи от входното натоварване. То се следи чрез сензор и микропроцесорът автоматично сменява режимите на работа спрямо него. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръжението и се гарантира постоянен и равномерен процес.

 

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

Пречиствателна станция

 • Леки и компактни съоръжения за вкопаване - всичко в един модул
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Цялостна отливка
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Пречистената вода е подходяща за поливни цели
 • Бърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: резервоарите са изработени от полиетилен висока плътност HDPE

Гаранционен период на материала: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварванетоПречиствателна станция на ток

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтажМембранна въздуходувка

Основа: според терена и условията #ПСОВ

 • подложен бетон #подложенбетон
 • трошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица

Обратен насип: Пречиствателна станция на токспоред терена и условията

 • земновлажен бетон #земновлаженбетон
 • стабилизиран пясък/сипица #стабилизиранпясък #сипица

Използвани тръби: според натоварването #тръби #спореднатоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция AQUAmax#Пречиствателнастанция

 • CE 12566-3
 • БПК5: 97.8 % / ХПК: 91.6 % / НВ: 91.3 % / NH4–N: 98.2 % / N общ.: 73.0 %
Модел Еквивалент жител Qср.ден Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Тегло Ел. захранване Цена
[ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [V] [с ДДС]
AQUAmax 26 26 3.9 6.700 2.300 2.600 2.040 2.000 160-160 650 230 22.740'лв / 21.603'лв

 


При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Удължител 250 мм: 288'лв #удължители, #вкопаване

Удължител 500 мм: 324'лв #телескопиченудължител


Пречиствателна станция за битови отпадъчни води


Посочената цена включва:


Технически монтаж*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция АQUAmax #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

поддръжка

precistvatelni stancii        precistvatelni stancii poddrajka         precistvatelni stancii        precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.kleinklaeranlagen-aquamax.de

Post has no taxonomies