Пречиствателна система за 6 ЕЖ & инфилтрационен модул

Пречиствателните системи ImHoff са произведени от фирма ТЕЛКОМЕСТ – Румъния.Пречиствателни станции ImHoff

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води ImHoff

Пречиствателните системи ImHoff са предназначени за разделна канализационна система на сградата, като работят на принципа на Имхов а това е денитрификационен принцип без подаване на въздух, естествен биологичен процес на гниене с допълнително подаване на бактерии. #ImHoffСептични резервоари 01

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Компактно съоръжение за вкопаване #септичнаяма
 • Бърза доставка #пречиствателнастанциябезток
 • Лесен монтаж #септиченрезервоар

Материал: резервоарите са изработени от РЕ #резервоаротполиетилен, #РЕ

Гаранция на резервоарите: 15 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л. #уплътненаутайка

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена #отпчдъчниводи, #ПСОВ

 • подложен бетон
 • пясък #подложенбетонзапсов
 • трошен камък #обратеннасипзапсов
 • баластра

Обратен насип за пречиствателната система: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Обратен насип за инфилтрационен тунел: според терена и условията

 • дренажна фракция /филц/
 • дренажна фракция /трошен камък/

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР #НТРР, #тръби, #фитинги
 • PVC #PVC, #пречиствателнасистема

Технически параметри на пречиствателната система:

 • CE 12566-1 #CE12566-1
Модел

Еквивалент жител

Отвор

Дължина

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Денитрификация

Общ обем Наличност
ECO IMO

[ЕЖ]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[м³]

[м³]

[-]

ECO IMO 6 6 420 1.244 1.244 1.370 910 890 110-110 0.66 0.91 на склад

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата е непрепоръчително!

Инфилтрационен_тунел_770_л


Инфилтрационен тунел: AQUAwey #инфилтрационентунел

Обем: 770 литра #дренажентунел, #дренажнакасетка, #попивнаяма

Материал: инфилтрациония модул е изработен от РЕ #AQUAwey

Технически параметри на инфилтрационен модул: #дренажнасистема, #задържателенрезервоар

Модел

Обем

Дължина

Ширина

Височина

Вход

AQUAwey

[литра]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

278101400 770 1.850 1.050 550 110

 

*Цена за комплект с ДДС: 2.493,60 лв / 2.194,37 лв

Посочената цена включва:

 • резервоар / 1 бр. #резервоарзавода, #резервоар
 • капак / 1 бр. #Пречиствателнасистемазаеднофамилнакъща
 • инфилтрационен тунел / 1 бр.
 • маншон Ф110 мм / 1 бр.

Посочената цена не включва: #пречиствателнастанциязакъща

 • доставка #доставканапречиствателнастанциязакъща
 • монтаж #монтажнапречиствателнастанция
 • периодична поддръжка #поддръжканапречиствателнасистема

Срок за доставка: на склад #пречиствателнастанциянасклад

*Забележка: До изчерпване на количеството.

Post has no taxonomies