пречиствателнастанция за 5 ЕЖ & резервоар за вода 5000 л

Пречиствателните станции Klärmax IDEAL са произведени от фирма Klärtechnik – Германия.

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води SBR

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. Всички процеси се осъществяват от еърлифтни помпи, компресор за въздух и няколко мембранни аератора. Буферна камера SBR реактор (камера за утайки - био камера) Пречиствателната станция се състои от една секция – камера с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята. Съоръжението има една био камера (SBR реактор). В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките. В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и електромагнитни клапана. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на пряка слънчева светлина за да се избегне прегряване през лятото. #SBRреактор

SBR принцип - био реактор с циклична последователност, като всички процеси и движението на водата се осъществяват от еърлифтни помпи, аератори за въздух и компресор, управлявани от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата.

 • Фаза 1 – Зареждане на био реактора (времетраене 10 – 20 мин.) Суровите отпадъчни води, които временно се съхраняват в буферната камерата се подават в SBR реактора чрез еърлифт. Този еърлифт е проектиран по начин, по който се изпомпва само водата, без твърдите вещества. Благодарение на специалната конструкция на еърлифта се гарантира минимално ниво на водата в камерата за съхранение на утайката.
 • Фаза 2 – Аерация (времетраене 20 – 25 мин.) В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранни дискове, които са монтирани на дъното на камерата. Аераторите се захранват с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта: Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и по този начин за намаляване на замърсителите и осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията.
 • Фаза 3 – Седиментация (времетраене 90 мин.) При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистената вода, а в долната зоната за утайки. Плаващата вторична утайка, която евентуално може да я има, е над зоната за пречистената вода.
 • Фаза 4 – Отвеждане на пречистената вода (времетраене 10 – 20 мин.) В тази фаза биологично третираните отпадъчни води (пречистената вода) се изпомпват от SBR реактора. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват.
 • Фаза 5 – Връщане на излишната утайка (времетраене 1 – 2 мин.) В този етап излишъкът от активна утайка на дъното на SBR камерата, се връща чрез еърлифт към камерата за съхранение на утайки и се натрупва там.

След края на Фаза 5 започва новият цикъл с Фаза 1. Времетраенето на фазите е различно и зависи от входното натоварване. То се следи чрез сензор и микропроцесорът автоматично сменява режимите на работа спрямо него. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръжението и се гарантира постоянен и равномерен процес.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Резервоар_за_вода_5000_литра

 • Леки и компактни съоръжения #пречиствателнастанцияIDEAL
 • Цялостна отливка #ПречиствателнаСтанцияГРАФ
 • Добър показател на пречистване #one2Clean

Материал: полиетилен висока плътност HDPE #HDPE

Гаранция на резервоарите: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз

Поддръжка: при необходимост / според натоварванетоПречиствателна станция на ток

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Мембранна въздуходувка

Основа: здрава, уплътнена и подравнена #ПСОВ, #аеробнапречиствателнастанция

 • подложен бетон #подложказапречиствателнастанция
 • пясък #септичнаяма, #септиченрезервоар
 • трошен камък
 • баластра #пречиствателнасистема

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон #обратеннасипзапречиствателнастанция
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/  0-32 мм#монтажнапречиствателнасистема #Пречиствателна станция на токрезервоарзавода

Използвани тръби: според натоварването #канализационтръби

 • НТРР #НТРР, #тръби
 • PVC #PVC, #PP

Технически параметри на пречиствателната станция: #Пречиствателнастанциязакъща

 • CE 12566-3 #CE12566-3
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Дължинa

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел.енергия

IDEAL

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[kW]

IDEAL 5

5

0.75

1.800

1.750

2.000

1.650

1.600

110-110

188

0.08


ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Септичен резервоар, септична яма, отпадъчни води

 • Леки и компактни съоръжения #резервоарзавода
 • Цялостна отливка #резервоарзавкопаване
 • Дълъг живот #полиетиленоврезервоарзавода

Материал: полиетилен висока плътност HDPE #HDPEматериал

Гаранция на резервоарите: 15 години

Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз

Технически параметри на резервоара за вода:

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм]
5000 2.450 1.750 2.000 252 625

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата е непрепоръчително!

*Цена за комплект с ДДС: 9.444'лв. / 8.027,40 лв.

Посочената цена включва:

Посочената цена не включва: #пречиствателнастцниязаеднофамилнакъща

Срок за доставка: на склад #пречистваненаотпадъчниводи, #SBRтехнология

*Забележка: До изчерпване на количеството. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода, #бидони

#пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii        precistvatelni stancii poddrajka         precistvatelni stancii        precistvatelni stancii

Post has no taxonomies