Пречиствателна система ЕСО 5 & инфилтрационен модул

Пречиствателни системи ЕСО

Трикамерните пречиствателни системи ЕСО са направени от усилен първокачествен шприцован полипропилен - висококачествен материал който е изключително твърд и удароустойчив. Процеса на инжектиране на материала под високо налягане дава изключителна здравина и устойчивост на продуктите. Процеса на производство гарантира водоплътност на продуктите в съответствие с EN 12566-1. Модулите са предназначени за подземен монтаж с минимална степен на деформация и висока якост на материала, което осигурява стабилност и дълъг експлоатационен период. #шприцованполипропилен

Предназначение: #трикамернипречиствателнисистеми

Третиране на битово отпадъчнини води от: къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, където няма изградена местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички битово санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н. #полипропиленовирезервоаризавода

Съоръженията работят без ел.енергия и допълнителни химикали - биологичен естествен принцип на разграждане денитрификация. Така пречистената вода, може да се отведе подпочвено в дренажна система, към фино пречистване при повторна употреба, или към заустване в открит водоприемник. #биологичнасистема, #биофилтър

Принцип на действие - функция: #ЕСО, #принципнадействиенамалкапречиствателнастанция

Суровата отпадъчна вода постъпва в камерата за първично третиране, където започва процеса на денитрификация.  Тук започват и процесите на редукция по основните замърсители (БПК5, НВ, Общ N и Общ Р),  за всички попаднали с отпадъчните води мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки и неразтворими частици. Маслата, мазнините и другите по-леки замърсители се отделят на повърхността, където образуват слой "плаващи" вещества. Твърдите, неразтворени, неразтворими и тежки вещества и примеси се утаяват на дъното, формирайки "уплътнена утайка". От камерата за първично третиране, водата преминава през преливник във втората и третата камери, където продължава утаяването и редуцирането на органичните вещества по основни показатели при което, процесите са съпроводени с отделяне на газове, като аномяк, метан и др. В тези камери се извършва окончателното пречистване на отпадъчните води, които след това се отвеждат към заустване или понататъчно допълнително третиране. #БПК5, #НВ, #ОбщN, #ОбщР

Системата работи на принципа на гравитацията и естествените природни процеси, като по този начин се елиминира необходимостта от захранване на системата с електричество. Това я прави изключително подходяща за всякакви условия - целогодишно или сезонн ползване. #принципнадействиенасептиченрезервоар

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи #монтажнапречиствателнастанция
 • Без консумация на електроенергия  #graf, #граф, #екструдиранполипропиленprecistvatelni stancii
 • Няма движещи се механични части #дурален, #duralen
 • Метод на производство чрез шприцване под високо налягане
 • Системите са изработени от усилен полипропилен
 • Оребрени от всички страни ‐ това гарантира безпроблемно вкопаване
 • Възможност за модулно разширяване – системите имат възможност за свързването им една към друга, което позволява постигането на необходимия обем за съхранение на води
 • Възможност за разделяне на резервоара на няколко камери – една, две или три, според изискванията на пречиствателната технология
 • Най-ниски експлоатационни разходи

 • Бърза доставка #доставканапречиствателнастанция
 • Лесен монтаж #пречиствателнистанции #изгребниями #септичнирезервоари #биореактор #биореактор

Материал: системите са изработени от шприцован полипропилен

Гаранционен период на материала: 15 години #шприцованполипропилен, #duralen, #резервоаризавода, #филтър

Поддръжка: при необходимост / според натоварването #пречиствателнастанцияанаеробикс

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условията #пречиствателнастанцияAnaerobix

 • подложен бетон / трошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица #пречистСептичен резервоар, трикамерна системавателнастанцияграф

Обратен насип: според терена и условията #Обратеннасип

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването #тръби

 • НТРР #септичнитерезервоари, #септичниями
 • PVC #двукамернисептичнирезервоари, #трикамернисептичнирезервоари

Технически параметри на пречиствателните системи: CE 12566-1

Модел Обем Еквивалент жител Камери Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Отвор
ECO [л] [ЕЖ] [бр] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [бр]
ECO 5 2.000 4-5 3 2.340 1.325 1.350 965 915 110 4


Забележка: Трикамерните пречиствателни системи ЕСО се доставят с РP капаци и удължители за ревизионните отвори.

Инфилтрационен_тунел_770_л


Инфилтрационен тунел: AQUAwey #инфилтрационентунел

Обем: 770 литра #дренажентунел, #дренажнакасетка, #попивнаяма

Материал: инфилтрациония модул е изработен от РЕ #AQUAwey

Гаранционен период на материала: 15 години

Технически параметри на инфилтрационен модул: #дренажнасистема, #задържателенрезервоар

Модел

Обем

Дължина

Ширина

Височина

Вход

AQUAwey

[литра]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

С 770 1.850 1.050 550 110


Предложение: ЕСО 5 / дренажен тунел С / биоензими 1 кг.

*Цена за комплект с ДДС: 1.890´лв / 1.701'лв


Посочената цена включва:

 • пречиствателна система #резервоарзавода, #резервоар
 • капаци #Пречиствателнасистемазаеднофамилнакъща
 • инфилтрационен тунел #трикамернасистема
 • биоенцими 1 кг. пакет #септичнирезервоари, #септичнаяма

Посочената цена не включва: #пречиствателнастанциязакъща

 • доставка #доставканапречиствателнастанциязакъща
 • монтаж #монтажнапречиствателнастанция
 • периодична поддръжка #поддръжканапречиствателнасистема

Срок за доставка: на склад #пречиствателнастанциянасклад

*Забележка: До изчерпване на количеството.

Tags: bakterii, bioaktivatori, enzimi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, rezervoari, rezervoari za voda, septic tank, septic tanks prices, septichni qmi sertifikati, sistemi za dazhdovna voda, бетонови пръстени, Биологични пречиствателни станции, външна тоалетна, еднофамилни пречиствателни станции, Локална пречиствателна станция, Малка пречиствателна станция за къща, монолитни къщи, Отпадъчни води, Пречиствателни станции, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, Системи за дъждовна вода, цена на септична яма