Пречистателна станция за 10-12 ЕЖ – SK

Пречиствателните станции АТ са произведени от фирма Aquatec – Словакия.Пречиствателни станции Aquatec AT

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води #пречистваненаотпадъчниводи

Технология на пречистване Vertical Flow Labyrinth – VFL

При конкретната схема имаме едно компактно биологично съоръжение, изработено в Словакия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода, вторично утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия - буферна зона).

Биологичното стъпало работи на режим продължителнаPrechistvatelni stancii za otpadachni vodi cena аерация, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в аеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи.

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи. #Пречиствателнистанции

Допълнително към съоръжението се предлага и ел.управление AQC BASIC или AQC BASIC GSM с SMS известяване. Електрическите управления разполагат с 10 режима на работа, които се променят в зависимост от натоварването на системата, така системата работи между 5-24 часа на ден.Пречиствателни станции

Технологията VFL® представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения.

Пречиствателните станции Aquatec АТ са биологични и работят на аеробен принцип без зареждане на бактерии.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Компактно съоръжение за вкопаване - всичко в един модулПречиствателна станция на токПречиствателна станция за къща цена
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Бърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: системата е изработена от полипропилен РР

Гаранция на резервоарите: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 + 2* години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условиятаMontaj na prechistvatelni stancii

 • подложен бетон
 • трошен камък с трамбовка

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък/сипица

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Биореактор АТ 12 #Биореактор #АТ15

 • CE 12566-3
 • БПК5: 97.2 % / ХПК: 88.1 % / НВ: 94.0 % / NH4–N: 96.7 % / N общ.: 61.7 % / P общ.: 47.4 %
Модел Еквивалент жител Qср.ден Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Тегло Волта Ел.енергия
[ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [V] [W]
AT 12 10-12 1.5 1.750 1.750 2.400 1.700 1.500 125-125 320 220 120

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата (биореактор) е непрепоръчително! #пречиствателнастанцияат15

*Цена с ДДС: 8.556'лв / 7.700,40 лв.

Продуктов код: AT012-RAB

Посочената цена включва:

Посочената цена не включва#капак #Пречиствателнастцниязаеднофамилнакъща

Срок за доставка: на склад

*Забележка: До изчерпване на количеството.

precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii poddrajka     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.aquatec.sk

Tags: Aquatec, AT, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, АТ, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Екологични продукти, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, Отпадъчни води, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция Aquatec АТ, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни станции за къщи цени, Пречиствателни станции за отпадъчни води води, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, Резервоари за вкопаване, Резервоари за подземен монтаж, сглобяеми къщи, Септични резервоари