Надземни резервоари за вода

Резервоари за вода

Пречиствателни станции ImHoff

Предлаганите от нас резервоари са иновация в производството на пластмасови продукти, произведени по съвременна технология с ротационно леене. Всички артикули са произведени от полиетилен (HDPE), който отговаря на изискванията на ЕС за опаковки предназначени за директнен контакт с храни. Това позволява съхранението на питейна или санитарна вода, както и други хранителни продукти с подходящи сертификати. #резервоаризадъждовнавода, #резервоаризавода

Хоризонтален резервоар за вода

Резервоарите Aquarius се отличават със следните характеристики:

 • Здрави и дълготрайн
 • Изискват минимална поддръжкаВертикални резервоари за вода
 • 100% защита от корозия, остатъчна миризма и течове
 • Хигиенични – произведени от полиетилен
 • Лесни за инсталиране
 • Не задържат мухъл
 • Подходящи за всякави температурни условия
 • Удтойчив срещу удъри
 • Лесни за почистване

Продуктите са сертифицирани за съхранение на: дъждовна, отпадъчна и/или питейна вода.Надземни резервоари за вода


Технически параметри:ари

Вертикални резервоари за вода #Вертикалнирезервоаризавода #полиетиленовирезервоаризавода #надземнирезерво

Обем [л] Диаметър [мм] Височина [мм] Отвор DN [мм] Връзка [″] Цена [с ДДС]
NVS 500 770 1.480 1 х 320 да 240'лв
NVS 1000 920 1.730 1 х 320 да 360'лв
NVS2000 1.270 1.820 1 х 420 да 620'лв
NVS 3000 1.470 2.020 1 х 420 да 1.200'лв
NVS 5000 2.030 1.890 1 х 420 да 1.680'лв

Хоризонтални резеровари за вода #Хоризонталнирезероваризавода

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Отвор DN [мм] Връзка [″] Цена [с ДДС]
CON 1000 1.060 1.270 1.150 1 х 320 да 420'лв
CON 2000 1.360 1.550 1.440 1 х 320 да 780'лв
CON 3000 1.600 1.850 1.660 1 х 420 да 1.140'лв
CON 5000 1.780 2.320 1.860 1 х 420 да 1.980'лв

Резервоарите за вода се доставят с UV защитен полиетиленов РЕ капак.

Посочената цена включва:

 • резервоар #капак #хоризонталенрезервоар #вертикаленрезервоар
 • капак #полиетиленоврезервоар #резервоарзасъхранениенавода

Срок за доставка: на склад

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.telcomest.ro #полиетиленов, #капак #резервоаризаводацена

Tags: Бидони, вертикални резервоари за вода, Надземни резервоари за вода, Полиетиленови резервоари за вода, резервоари за вода, хоризонтални резервоари за вода