Дренажни модули Quick HC

Дренажните модули Quick HC са съоръжения от най-висок клас в областа на дрениране на водите. Предназначени за използване под паркинги, пътища и тежки земни насипи, като по този начин спестяват площи и опазват водните ресурси.

Модулите Quick HC се отличават с много добри конструктивни характеристики, висока дълготрайност и надеждност.

Инфилтрационни системи - дренажни системи


ПРЕДИМСТВА

 • изграждане на филтрационни полета с различни размери с високa степен на инфилтрация и отвеждане на дъждовните води обратно в природата (модулни системи)
 • ниски инсталационни разходи #нискиинсталационниразходи, #системи
 • лесен транспорт и съхранение #лесентранспортисъхранение
 • лесна инсталация #леснаинсталация, #модулнисистеми
 • бърз монтаж и добавяне на допълнителни модули (при изграждане на по-големи инфилтрационни полета)
 • бързо и лесно присъединяване на входни / изходни тръби и отвори 
 • висока здравина на материалите (възможност за използване на модулте под паркинги, пътища и други натоварени площи)
 • дълъг живот на системите (производителят дава гаранция от 50 години на материала)
 • минимални изисквания за поддръжка и експлоатация на модулите след монтажът им. #минималниизискваниязаподдръжка

Ефективно решение и широко приложение в случаи на:#рискотнаводнение

 • липсваща или несъществуваща канализация #канализация
 • ерозия на почвата поради повърхностен отток #ерозиянапочвата
 • голямо количество на валежите #голямоколичествонавалежите
 • зони с риск от наводнение (спортни площадки, голф игрища, терени и др.)
 • връщане на водата обратно в околната среда #околнатасреда
 • подпочвени води и защита на растителност и тревни площи #подпочвениводи
 • Бърз и лесен монтаж #Бързилесенмонтаж
 • Висока издръжливост #Високаиздръжливост
 • Максимална ефективност при транспорт #Максималнаефективностпритранспорт
 • Изключително лесна поддръжка #

Параметри на дренажен модул Quick HC


Разширителни дренажни модули

Модел Обем Дължинa Ширина Височина Материал Якост Тегло Тръби DN Цена
Quick [л] [мм] [мм] [мм] [PE] [kN/м2] [кг] [мм] [с ДДС]
HC 235 1.346 864 406 полиетилен SN4 - 110 145'лв
Капак 30 480 864 406 полиетилен SN4 - 110 75'лв

При по-големи обеми инфилтрационни системи, моля направете запитване за цена на съоръженията.


Срок за доставка: на склад


Tags: дренажен тунел, дренажна призма, Дренажна система, дренажни помпи, Дренажни системи, инфилтрационен капак, инфилтрационен тунел, Инфилтрационни системи, Инфилтрация на дъждовни води, инфилтрираща система