Мазниноуловители

Мазниноуловители

Мазнинозадържателите представляват съоръжения за отделяне на биологични мазнини от отпадъчните води в хранително-вкусовата промишленост и битовия сектор, които предлагат висока степен на пречистване.  Те се използват там, където високата концентрация на мазнини в отпадъчните води не позволява директното заустване в канализацията мрежа или в случаи на пречистване на отпадъчните води чрез локална пречиствателна станция.

мазниноуловител за под мивка

Предлаганите от нас съоръжения са произведени от неръждаема стомана по съвременна технология. Окомплектовани са с кошова решетка, присъединителни връзки и денажен отвор със спирателен кран, за по-лесно дрениране на мазнините, без демонтаж на самия мазниноуловител.

Мазнинозадържателите намират широко приложение в месопреработвателни предприятия, мандри, кухни, ресторанти, сладкарски цехове и други предприятия. #отпадъчниводи, #пречиствателнастанция

Мазниноуловителите се отличават със следните предимства:

мазниноуловител за под мивка 1.05 л/сек

  • Здрави и дълготрайни #мазниноуловител
  • Изискват минимална поддръжка #сепаратор
  • 100% защита от корозия и течове #резервоаризавода
  • Хигиенични – произведени от неръждаема стомана
  • Лесни за инсталиране #мазниноуловители
  • Компактни и удобни за разполагане под мивки
  • Подходящи за домашни и обществени кухни #общественикухни
  • Лесни за почистване
  • Напълно окомплектовани с бързи връзки и готови за експлоатация

Технически хатактеристики #мазниноуловителзаподмивка, #мазнинозадържател


Модел

Дължина

Широчина

Височина

Дебит

Връзка

Цена

MZ

[мм]

[мм]

[мм]

[л/сек]

[″]

[с ДДС]

МZ 20

350

245

230

0.9

1 1/2

294'лв

MZ 50

610

310

270

1.05

1 1/2

474'лв


Предлаганите модели мазниноуловители са предначначени за под мивка. #мазниноуловителзаподмивка


Срок за доставка: на склад #мазниноуловителзаресторант, #мазниноуловител, #сепаратор


Направи запитване за мазниноуловител за под мивка.


 

Tags: високата концентрация на мазнини в отпадъчните води, кухненски мазниноуловител, кухненски сепаратор, кухни, Мазнинозадържател, Мазнинозадържателите, мазниноуловител, мазниноуловител за под мивка, мазниноуловител за ресторант, Мазниноуловители, мандри, месопреработвателни предприятия, ресторанти, Сепаратор, сладкарски цехове, съоръжения за отделяне на биологични мазнини от отпадъчните води