Резервоари за вода за дълбок подземен монтаж

Резервоари за вода SNIGO

Резервоарите за подземен монтаж SNIGO са съоръжения от най-висок клас. Методът на производство е изключителен за обемите и дълбочината на вкопаване спрямо други подобни продукти. Резервоарите са изработени от двупластов висококачествен полиетилен ‐ материал който е изключително твърд и удароустойчив. Дълбочината на вкопаване на резервоарите за вода достига до 2.5 м без необходимост от допълнително укрепване, а товароносимоста им над 45 тона. Резервоарите за вода разполагат с една или повече телескопични шахти с капак спрямо проекта за осигуряване на лесен достъп за сервизиране и почистване. Капаците са с различен клас на натоварване спрямо конкретните изисквания на обекта.

Предлаганите от нас резервоари са подходящи за съхранение на дъждовна, питейна и отпадъчна води.#битовитеотпадъчниводи

Резервоарите SNIGO се отличават със следните характеристики: #резервоаризадъждовнавода, #резервоаризадъждовнавода

 • високо качество (изработени от полиетилен, който е биоразградим) #Резервоаризаподземенмонтаж
 • многофункционална употреба (дъждовна вода, питейна вода и отпадъчни води) #Резервоаризавода
 • икономическа ефективност
 • изключителна здравина (поемат динамично натоварване до 40 тона)
 • монтират се на дълбочина до 2.5 м без допълнително укрепване или бетониране#
 • бърз монтаж и лесна употреба
 • продуктите се отличават с практична употреба, както и бързо и лесно почистване
 • дълъг живот (производителят дава гаранция от 50 години на материала)
 • възможност за надстройки и връзки по избор на клиента
 • огнеустойчивост (клас Е съгласно стандарт SIST EN 135019) #резервоаризаотпадъчнавода#резервоарзавода, #резервоаризавода, #резервоарзаподземенмонтаж, #резервоарзавкопаване

Продуктите са сертифицирани за съхранение на: дъждовна, отпадъчна и/или питейна вода. #питейнавода, #отпадъчнавода, #дъждовна

Материал: резервоарите са изработени от полиетилен

Гаранционен период на материала: 20 години

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Резервоарите за вода се предлагат в следните варианти и обеми:

Един капак: #1000, #1600, #2200, #3200, #4600, #6600, #8700 #литра

Два капака: #10000  и  12000 литра

Един или повече капака: #15000, #20000, #30000, #40000, #50000, #60000, #70000, #80000, #90000, #100000 #литра


Технически параметри на резервоарите за вода: CE EN

Дълбочина на вкопаване без допълнително укрепване до: 2.5 м  #полиетиленовирезервоаризавода

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
1000 1.300 1.300 990 107 600 2.340'лв
1600 1.300 1.300 1.400 145 600 2.760'лв
2200 1.300 1.300 1.990 183 600 3.228'лв
3200 2.400 1.410 1.410 244 600 4.152'лв
4600 2.500 1.690 1.690 298 600 5.088'лв
6600 3.500 1.690 1.690 398 600 7.956'лв
8700 4.500 1.690 1.690 518 600 9.960'лв

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
10000 5.000 1.690 1.690 574 600 11.436'лв
12000 6.000 1.690 1.690 695 600 13.596'лв
15000 - - - - 600 по запитване

Дълбочина на вкопаване без допълнително укрепване до: 2.0 м  #полиетиленовирезервоаризавода


Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
15000 4.500 2.400 2.400 1.060 600 по запитване
16000 4.800 2.400 2.400 1.140 600 по запитване
20000 6.100 2.400 2.400 1.300 600 по запитване
22000 6.500 2.400 2.400 1.460 600 по запитване
 25000  7.500 2.400 2.400 1.580 600 по запитване
 26000  7.700 2.400 2.400 1.620 600 по запитване
 30000  8.800 2.400 2.400 1.750 600 по запитване
 32000  9.100 2.400 2.400 1.870 600 по запитване
 35000  10.200 2.400 2.400 1.990 600 по запитване
 36000  10.300 2.400 2.400 2.070 600 по запитване
 40000  11.500 2.400 2.400 2.250 600 по запитване
 42000  11.700 2.400 2.400 2.330 600 по запитване
 45000   12.900 2.400 2.400 2.495 600 по запитване
 46000   13.100 2.400 2.400 2.655 600 по запитване
 50000   13.600 2.400 2.400 2.740 600 по запитване

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
60000 9.200 3.300 3.300 3.460 600 по запитване
70000 10.700 3.300 3.300 4.000 600 по запитване
80000 12.000 3.300 3.300 4.500 600 по запитване
90000 13.500 3.300 3.300 5.050 600 по запитване
100000 14.900 3.300 3.300 5.550 600 по запитване

По запитване може да се направи предложение за нестандартен обем на резервоар за вода: 22000 литра, 26000 литра, 32000 литра, 36000 литра, 42000 литра, 46000 литра или др.


Технически параметри на телескопичните шахти: CE EN

Модел Височина [мм] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
MS H1.00 450 ÷ 1.000 600 336'лв
MS H1.25 1.000 ÷ 1.250 600 444'лв
 MS H1.50 1.250 ÷ 1.500 600 564'лв
MS H1.75 1.500 ÷ 1.750 600 828'лв
MS H2.00 1.750 ÷ 2.000 600 960'лв
MS H2.25 2.000 ÷ 2.250 600 1.212'лв
MS H2.50 2.250 ÷ 2.500 600 1.332'лв

 


Технически параметри на капаци за телескопични шахти: CE EN

Модел Клас на натоварване Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
Полиетиленов капак A35 - 3.5 т 600 480'лв
Чугунен капак B125 - 12.5 т 600 612'лв
Чугунен капак D400 - 40 т 600 1.020'лв

#телескопиченудължител

Посочената цена включва: #резервоарзавода

 • резервоар #резервоар #септиченрезервоар
 • телескопична шахта
 • капак
 • инструкция за монтаж и експлоатация

Посочената цена не включва:


Резервоарите с обем по голям от 20000 литра е желателно да се транспортират директно до обекта.


При достаква до обекта е необходимо да има осигурен персонал и механизация за разтоварване на резервоара.


Доставка се извършва до достъпен терен за превозно средство 13.60.


Срок за доставка:  допълнително#резервоаризаводацена, #полиетиленовирезервоаризавода, #Резервоаризаводацена

Tags: дъждовна вода, задържателен резервоар, отпадъчна вода, питейна вода, подземни резервоари, Полиетиленови резервоари за вода, полиетиленови резервоари са вкопаване, Помпени станции, Пречиствателни станции, Резервоари за вкопаване, резервоари за вода, Резервоари за подземен монтаж, резервоари за противопожарни нужди, резервоари за фекални води