Филтри за отпадъчни води

Инфилтрационни системи - дренажни системи

Биофилтрите намират широко приложение при третиране на отпадъчните води в малките и големи пречиствателни станции, септични резервоари и при модернизация на съществувавщи изгребни ями.

Основните източници на отпадъчни води са всички санитарни съоръжения /тоалетни, бани, перални и гр./ от къщи, вили, малки хотели и други, които не са свързани към местна канализационна система.

Пречиствателните съоръжения с биофилтри, представляват нов етап в развитието на пречиствателните технологии от модулен тип. Системите се базират на уникалната, почти без поддръжка технология, като работят на смесен принцип без зареждане на бактерии. Системата се състои от един резервоар: Първичен резервоар-денитрификационно стъпало, като в него се задържат утаените неразтворени и неразтворими вещества. Времето на задържане на отпадъчните води в резервоара, дава възможност за предварително пречистване на отпадъчните води (редукция по БПК5, НВ, Общ N и Общ Р).

Филтрите за отпадъчни води удължават значително живота на инфилтрационните системи, като предотвратяват навлизането в тях на твърди и неразтворими частици. Плаващите мазнини и други твърди и неразтворени вещества представляват значителна заплаха за надеждната работа на инфилтрационното съоръжение. Правилно инсталиран и поддържан, филтърът за отпадъчни води служи като евтина и надеждна защита за всяка една пречиствателна система. 

В зависимост от хидравличното натоварване се предлагат различни модели филтри: от 0.9 л/ден до 38.000 л/ден.


ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи
 • Без консумация на електроенергия
 • Няма движещи се механични части
 • Не се влияе съществено от натоварването на отпадъчна вода
 • Всичко в един модул
 • Най-ниски експлоатационни разходи в сравнение с всички други съоръжения
  precistvatelni stancii
 • Бърза доставка #доставканапречиствателнастанция
 • Лесен монтаж #монтажнапречиствателнастанция
 • Лесно почистване и поддръжка
 • Опции за модернизация на изградена изгребна яма

Материал: полипропилен и полиетилен


Гаранционен период на материала: 5 години


Поддръжка: при необходимост / според натоварването


Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж


ПРЕДЛАГАНИ МОДУЛИ И ФИЛТРИ ЗА ОПТПАДЪЧНИ ВОДИ

ФИЛТРИРАЩ МОДУЛ CP-421 / CP-895

Лесен за инсталиране в нова или съществуваща септична яма или камера на пречиствателна система.

В зависимост от размера се монтира в тръба Ф110 мм или Ф160 мм.

Първичен филтър BIOROCK

Филтриращ модул CP:

 • CP-421 - DN ∅110 мм
 • CP-895 - DN ∅160 мм
 • Хидравлично натоварване: 1.200 л/ден

Поддръжка: (трябва да се извършва от подходящо компетентно лице)

Филтриращият модул трябва да се отстрани и почисти според изискванията, за да се осигури ефективна работа. Обикновено при нормални жилищни условия това се налага веднъж годишно.

 • Отстранете филтърния модул CP от корпуса на филтъра.
 • Измийте го с чиста вода, докато се почисти, като се уверите, че твърдите частици попадат обратно в резервоара.
 • Поставете филтърния модул обратно в корпуса на филтъра.

Цена CP-421: 108'лв

Цена CP-895: 132'лв

Срок на доставка: на склад 

ФИЛТРИРАЩ МОДУЛ PL-1801

Филтър за отпадъчна вода А-1801

Лесен за инсталиране в нова или съществуваща септична яма или камера на пречиствателна система.

Монтира се в тръба Ф110 мм.

Хидравлично натоварване: 1.500 л/ден

Филтриращи отвори: 1,6 мм

Поддръжка: (трябва да се извършва от подходящо компетентно лице)

Филтриращият модул трябва да се отстрани и почисти според изискванията, за да се осигури ефективна работа. Обикновено при нормални жилищни условия това се налага веднъж годишно.

 • Отстранете филтърния модул PL-1801 от корпуса на филтъра.
 • Измийте го с чиста вода, докато се почисти, като се уверите, че твърдите частици попадат обратно в резервоара.
 • Поставете филтърния модул обратно в корпуса на филтъра.

Цена PL-1801: 192'лв

Срок на доставка: на склад 

ФИЛТЪР PL-68

Филтърът PL 68 е подходящ за жилищни обекти с малко до средно хидравлично натоварване.  Филтърният модул се разполага в корпуса на филтъра, който е тройник Ф110 PVC. В долната част на тройника е разположен газов дефлектор, който предпазва филтърния модул от навлизане на груби неразтворени вещества.

Характеристики:

Филтър за отпадъчна вода PL-68 1

 • Филтриращи отвори: 1.6 мм.
 • Хидравлично натоварване: 3.000 л/ден.
 • Подържа 3/4" PVC тръбна удължителна дръжка.
 • Заключва се във всяка една позиция на 360 градуса.
 • Само корпусът на PL-68 може да се използва като входящ или изходящ тройник.
 • Сигурно уплътнение на филтърния модул в корпуса.

Инсталация: (трябва да се извърши от подходящо компетентно лице).

Лесен за инсталиране в нова или съществуваща септична яма или камера на пречиствателна система на 110 мм изходяща тръба.

Филтър за отпадъчна вода PL-68 5

 • Открийте изходящата тръба.
 • Отстранете капака за достъп до резервоари и изпомпайте отпадъчната вода при необходимост.
 • Залепете муфата на тройника на филтъра (и редукторната втулка) към изходящата тръба. Ако тръбата е твърде къса, използвайте удължител.
 • Поставете филтърния модул в корпуса на филтъра PL-68.
 • Затворете и осигурете капака за достъп до резервоара.

Поддръжка: (трябва да се извършва от подходящо компетентно лице)

Филтриращият модул трябва да се отстрани и почисти според изискванията, за да се осигури ефективна работа. Обикновено при нормални жилищни условия това се налага веднъж годишно.

Филтър за отпадъчна вода PL-68 8

 • Отстранете филтърния модул от корпуса на филтъра.
 • Измийте го с чиста вода, докато се почисти, като се уверите, че твърдите частици попадат обратно в резервоара.
 • Поставете филтърния модул обратно в корпуса на филтъра.

Цена PL-68: 294'лв

Срок на доставка: на склад 

ФИЛТЪР PL-250

Филтъртъ PL-250 е проектиран с повече от 90 годишен опит в третирането на отпадъчни води.

Той предлага голяма филтърна повърхност за обработка на значителни водни количества до 11.500 л/ден.

Характеристики:

Филтър за отпадъчна вода 250

Филтър за отпадъчна вода 250

 • Филтриращи отвори: 1,6 мм.
 • Подържа 1" PVC тръбна удължителна дръжка.
 • Лесен монтаж: Филтърът се заключва във всяка позиция на 360 градуса.
 • Сигурно уплътнение на филтърния модул в корпуса.
 • Съвместим с всички колена PVC Ф160 мм.
 • Съвместим с тръби PVC Ф110 мм.
 • Включен универсален газов дефлектор.

Инсталация: (трябва да се извърши от подходящо компетентно лице).

Лесен за инсталиране в нова или съществуваща септична яма или камера на пречиствателна система на 110 мм изходяща тръба.

Поддръжка: (трябва да се извършва от подходящо компетентно лице)

Филтриращият модул трябва да се отстрани и почисти според изискванията, за да се осигури ефективна работа. Обикновено при нормални жилищни условия това се налага веднъж годишно.

Цена PL-250: 432'лв

Срок на доставка: на склад 

ФИЛТЪР PL-122

Филтър за отпадъчна вода PL-122

Това е първият филтър на пазара с интегриран топков клапан с автоматично затваряне. Когато филтриращият модул се отстрани при редовно сервиране, топката  в долната част изплува и затваря отвора, като по този начин предотваратява излизането на твърди, неразтворени вещества и отпадъчна вода от резервоара.

Характеристики:

 • Филтриращи отвори: 1.6 мм.
 • Хидравлично натоварване: 5.700 л/ден.
 • Подържа 1" PVC тръбна удължителна дръжка.
 • Има собствен газов дефлектор.
 • Топков клапан за изолиране на резервоара при почистване на филтъра.

Инсталация: (трябва да се извърши от подходящо компетентно лице).

Лесен за инсталиране в нова или съществуваща септична/изгребна яма, септичен резервоар или пречиствателна система на DN 110 мм изходяща тръба.

 • Открийте изходящата тръба.
 • Отстранете капака за достъп до резервоари и изпомпайте отпадъчната вода при необходимост.
 • Почистете изходящата тръба.
 • Залепете муфата на тройника на филтъра (и редукторната втулка) към изходящата тръба. Ако тръбата е твърде къса, използвайте удължител.
 • Поставете филтърния модул в корпуса на филтъра.
 • Затворете и осигурете капака за достъп до резервоара.

Поддръжка: (трябва да се извършва от подходящо компетентно лице)

Филтриращият модул трябва да се отстрани и почисти според изискванията, за да се осигури ефективна работа. Обикновено при нормални жилищни условия това се налага веднъж годишно.

 • Отстранете филтърния модул от корпуса на филтъра.
 • Измийте го с чиста вода, докато се почисти, като се уверите, че твърдите частици попадат обратно в резервоара.
 • Поставете филтърния модул обратно в корпуса на филтъра.

Цена PL-122: 396'лв

Срок на доставка: на склад 

ФИЛТЪР PL-525 / PL-625

Филтрите PL-525 и PL-625 са проектирани за дебит до 38.000 л/ден и съответно 30.000 л/ден. Това ги прави едни от най-големите в своя клас. Имат интегриран топков клапан с автоматично затваряне. Когато филтриращият модул се отстрани при редовно сервиране, топката  в долната част изплува и затваря отвора, като по този начин предотваратява излизането на твърди, неразтворени вещества и отпадъчна вода от резервоара.

Приложение:

 • Септични ями (жилищни и обществени)Филтър за отпадъчна вода PL-525
 • Обществени мазниноуловители.
 • Първични утаители за обществени пречиствателни съоръжения и системи.
 • Вторични утаители за пречистване на отпадъчни води.
 • Утаителни резервоари.

Характеристики:

PL-525

 • Филтриращи отвори: 1.6 мм.
 • Хидравлично натоварване: 38.000 л/ден.

PL-625

 • Филтриращи отвори: 0.8 мм.
 • Хидравлично натоварване: 30.000 л/ден.
Инсталация: (трябва да се извърши от подходящо компетентно лице).

Лесен за инсталиране в нова или съществуваща септична яма или камера на пречиствателна система на 110 мм или 160 мм изходяща тръба.
 • Открийте изходящата тръба.
 • Отстранете капака за достъп до резервоари и изпомпайте отпадъчната вода при необходимост.
 • Почистете изходящата тръба
 • Залепете муфата на тройника на филтъра (и редукторната втулка) към изходящата тръба. Ако тръбата е твърде къса, използвайте удължител.
 • Поставете филтърния модул в корпуса на филтъра.
 • Затворете и осигурете капака за достъп до резервоара.

Поддръжка: (трябва да се извършва от подходящо компетентно лице)

Филтриращият модул трябва да се отстрани и почисти според изискванията, за да се осигури ефективна работа. Обикновено при нормални жилищни условия това се налага веднъж годишно.

 • Намерете капака за достъп над филтъра и го отстранете
 • Изпомпайте отпадъчната вода при необходимост.Филтър за отпадъчна вода PL-625
 • Отстранете филтърния модул от корпуса на филтъра.
 • Измийте го с чиста вода, докато се почисти, като се уверите, че твърдите частици падат обратно в резервоара.
 • Поставете филтърния модул обратно в корпуса на филтъра.
 • Затворете и осигурете капака за достъп до резервоара.
Филтрите PL-525 и PL-625 са предназначени за търговски и промишлени цели, като разполагат с нов, подсилен филтърен елемент за по-голяма здравина. Филтърът PL-625 е идеален вариант за улавяне и отстраняване на мазнини. Доказано е, че при финна филтрация (филтриращи отвори: 0.8 мм) мазнините и маслата се отстраняват с цели 60% до 98%! Филтърът може да се използва в системи за отпадъчни води в случай, че се изисква по-висока степен на отстраняване на неразтворени вещества.

Tags: Биологични пречиствателни станции, биофилтри, биофилтър за пречистване на отпадъчни води, отпадъчна вода, Отпадъчни води, пречиствателни системи, Пречиствателни станции, пречиствателни съоръжения, Септични резервоари, септични филтри, Септични ями, филтри за отпадъчни води