Дренажни модули AQUAWAY

Дренажните системи AQUAWAY са съоръжения от най-висок клас в областа на дрениране на водите. Предназначени за използване под паркинги, пътища и тежки земни насипи, като по този начин спестяват площи и опазват водните ресурси. APLAST предлага на проектантите, собствениците и изпълнителите висококачествени продукти за управление на дъждовни води.

Мосулите AQUAWAY се отличават с много добри конструктивни характеристики, висока дълготрайност и надеждност.

Пречиствателни станции и резервоари за вода


ПРЕДИМСТВА

 • изграждане на филтрационни полета с различни размери с високa степен на инфилтрация и отвеждане на дъждовните води обратно в природата (модулни системи)
 • ниски инсталационни разходи #нискиинсталационниразходи, #системи
 • лесен транспорт и съхранение #лесентранспортисъхранение
 • лесна инсталация #леснаинсталация, #модулнисистеми
 • бърз монтаж и добавяне на допълнителни модули (при изграждане на по-големи инфилтрационни полета)
 • бързо и лесно присъединяване на входни / изходни тръби и отвори #тръбииотвори
 • висока здравина на материалите (възможност за използване на модулте под паркинги, пътища и други натоварени площи)
 • дълъг живот на системите (производителят дава гаранция от 50 години на материала)
 • минимални изисквания за поддръжка и експлоатация на модулите след монтажът им. #минималниизискваниязаподдръжка

Ефективно решение и широко приложение в случаи на:#рискотнаводнение

Инфилтрационен_тунел_770_л

 • липсваща или несъществуваща канализация #канализация
 • ерозия на почвата поради повърхностен отток #ерозиянапочвата
 • голямо количество на валежите #голямоколичествонавалежите
 • зони с риск от наводнение (спортни площадки, голф игрища, терени и др.)
 • връщане на водата обратно в околната среда #околнатасреда
 • подпочвени води и защита на растителност и тревни площи #подпочвениводи
 • Бърз и лесен монтаж #Бързилесенмонтаж
 • Висока издръжливост #Високаиздръжливост
 • Максимална ефективност при транспорт #Максималнаефективностпритранспорт
 • Изключително лесна поддръжка #леснаподдръжка

Предлагани модели на дренажните модули AQUAWAY

Разширителни дренажни модули

Модел Обем Дължинa Ширина Височина Материал Якост Тегло Тръби DN Цена
AquaWay [л] [мм] [мм] [мм] [PE] [kN/м2] [кг] [мм] [с ДДС]
MS 750 1.750 1.050 550 полиетилен SN8 34 110, 160, 200, 315 420'лв
MM 750 1.650 1.050 550 полиетилен SN8 30 110, 160, 200, 315 396'лв
ME 750 1.750 1.050 550 полиетилен SN8 34 110, 160, 200, 315 420'лв

 

Единичен модул

Модел Обем Дължинa Ширина Височина Материал Якост Тегло Тръби DN Цена
AquaWay [л] [мм] [мм] [мм] [PE] [kN/м2] [кг] [мм] [с ДДС]
C 770 1.850 1.050 550 полиетилен SN8 38 110, 160, 200, 315 468'лв

При по-големи обеми инфилтрационни системи, моля направете запитване за цена на съоръженията.


Срок за доставка: на склад

 

-С-

 

-MS-                                                                 -MM-                                                              -ME-

 

 

 

 

 


Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.aplast.si

Tags: Дренажен модул AQUAWAY, дренажен тунел, дренажна призма, Дренажна система, дренажни помпи, Дренажни системи, задържателен резервоар, инфилтрационен капак, Инфилтрационни системи, Инфилтрация на дъждовни води, инфилтрираща система, резервоар за вода за подземен монтаж цена, резервоар за вода цена, резервоар за дъждовна вода с филтър, резервоар за подземен монтаж цена