БИОЕНЗИМИ

Продуктите са предназначени за пречистване на отпадъчни води в септични ями, външни тоалетни, мазноуловители, тръби, сифони, канали и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Изцяло природени биологичени продукти, безвредени за хората и околната среда. Не съдържат патогенни микроорганизми и химикали, неутрални и нетоксични. Не са агресивни към третираните повърхности.

Описание:

Безопасна природна технология, продукти съдържащ избрани бактериални култури, които след активация във вода се размножават и отстраняват вредните органични съединения. При процесите не се отделят неприятни миризми. Характеризират се с висока концентрация на полезни микроорганизми. #неприятнимиризми


Предимства: #Еднофамилнакъща, #контейнер, #преместваемакъща

 • Предотвратяват натрупването на органични вещества, като ги разграждат и редуцират #разграждат
 • Висококачествени продукти с високо съдържание на активни култури бактерии #бактерии #културибактерии
 • Премахват неприятните миризми по естествен начин #неприятнитемиризми
 • Ускоряват разграждането на мазнини, целулоза, греси, протеини, нишесте и др. #мазнини
 • Намаляват необходимоста от почистване на системите чрез цялостно изпомпване #почистваненасистемите
 • Решават проблемите с реактивирането на излезли от експлоатация ями #ями

#сухитоалетни

Добавка за септични резервоари, ями и сухи компостни тоалетни /БИО-П1/

След редовно месечно приложение, съдържанието на резервоарите се редуцира до утайка и отделена вода. Продуктът е подходящ за използване през цялата година, тъй като съдържанието на септичната яма не замръзва през зимата.

При използване в сухи тоалетни, микроорганизмите започват да разграждат органичните вещества, като редуцират значително неприятните миризми. #Добавказасептичнирезервоари, #септичнатаяма

Приложение: #пречиствателнистанции, #септиченрезервоар, #септичнаяма, #септичниярезервоар

100 грама от продукта се разтварят в 2 литра хладка вода и се оставят 15-30 минути за активиране. След това съдържанието се добавя в септичния резервоар или яма.

За бързо стартиране на биологичните процеси при системи с обем до 5 м3, препоръчваме увеличено количество от продукта през първия месец, а именно 200 грама, или 100 грама на всеки 14 дни. Месечната доза за системи с обем до 5 м3 е 100 грама. #биологичнитепроцеси, #резервоар, #пречиствателнастанция

Цена с ДДС:  100 гр - опаковка - 9'лв. #пречиствателнисистеми, #септичнирезервоари, #биологиченипродукти

Цена с ДДС:  500 гр - кутия - 30'лв. #бактерии, #септичнирезервоари, #микроорганизми

Цена с ДДС: 1000 гр - кутия - 48'лв. #органичниотпадъци, #септичниями, #бактериалникултури

Цена с ДДС: 1000 гр - пакет - 42'лв. #биоензими, #външниточлетни, #пречистваненаотпадъчниводи


#отпадъчниводи, #пречиствателнистанции, #пречиствателнасистема

Добавка за пречиствателни станции за битови отпадъчни води

Съдържа смес от естествени бактерии и ензими, които добавени в системата ускоряват прираста на активна утайка и оптимизират работата на ПСОВ. Продуктът може да се използва и като средство за подобряване работата на системи, работещи в режим - продължителна аерация с ниско натоварване на утайката. #ускоряватприрастанаактивнаутайка

Приложение:  #активнаутайкавПСОВ, #въвежданевексплоатация, #ПСОВ, #продължителнааерация

За първоначално формиране на активна утайка в ПСОВ, добавете по 50 грама през първата и втората седмица след въвеждане в експлоатация. За подпомагане работата на ПСОВ в режим - продължителна аерация с ниско натоварване на утайката, добавяйте по 50 грама на всеки 14 дни. 50 грама от продукта се разтваря в 2 литра вода, 100 грама в 4 литра. След 15 минути, съдържанието се добавя на вход ПСОВ, или директно в биореактора. #биореактора

Цена с ДДС:  100 гр - опаковка - 9'лв. #септичниями, #пречиствателнистанции

Цена с ДДС:  500 гр - кутия - 30'лв. #бактерии, #септичнирезервоари

Цена с ДДС: 1000 гр - кутия - 48'лв. #органичниотпадъци, #септичниями

Цена с ДДС: 1000 гр - пакет - 42'лв. #биоензими, #външниточлетни

Цена с ДДС:  250 мл - разфасовка - 18'лв.


#Добавкапротивотлаганиянамазнини, #мазнини, #отпушваненаканали, #почистваненасептичниями

Добавка против отлагания на мазнини в канализационната система

Съдържа смес от естествени бактерии и ензими, които разграждат мазнините и органичните вещества. Предотвратява се отлагането на мазнини по повърхността на канализационните тръби и последващото им уплътняване в мазниноуловителите.

Редовната употреба на продукта предотвратява запушването на канализационните тръби.

Приложение: #органичнивещества, #канализационнитръби

Разтворете съдържанието на опаковката в 2 литра хладка вода (30-40 °C) и го оставете 15-30 минути за да се активира. Периодично разбърквайте. След това изсипете разтвора в мивката, в рамките на 1 час от активирането. Необходимо е той да остане в системата минимум 8 часа, затова се препоръчва да се използва в момент, когато мивката е минимално натоварена. #мазниноуловителите, #отлаганетонамазнини, #естественибактерии, #ензими

Цени с ДДС:      100 гр - опаковка - 9'лв.

Цена с ДДС:    1000 гр - пакет - 42'лв.Цена с ДДС:


#Добавкапротивотлаганиянамазнини, #мазнини, #отпушваненаканали, #почистваненасептичниями

Добавка за почистване на тръби, сифони, мивки и вани

Съдържа смес от естествени бактерии и ензими, които разграждат мазнините и органичните вещества и значително намаляват неприятните миризми. Препоръчва се използване на продукта превантивно.

Редовната употреба на продукта предотвратява запушването на канализационните тръби.

Приложение: #органичнивещества, #канализационнитръби

Разтворете съдържанието на опаковката в 2 литра хладка вода (30-40 °C) и го оставете 15-30 минути за да се активира. Периодично разбърквайте. След това изсипете разтвора в мивката, в рамките на 1 час от активирането. Препоръчва се продукта да се използва в момент на слабо генериране на поток отпадъчни води, с цел да се увеличи времето на престой (например: използване през нощта).

В случай на напълно запушен тръбопровод е необходимо първоначално механично почистване. #мазниноуловителите, #отлаганетонамазнини, #естественибактерии, #ензими

Цени с ДДС:      100 гр - опаковка - 9'лв.Цена с ДДС:  


Полезни съвети:

 • След почистване на системите с дезинфекционни препарати е добре БИОЕНЗИМ да се приложи след известно време, за да не се неутрализират микроорганизмите от вредното действие на препаратите. #микроорганизмите
 • Най-добър резултат от дозирането с БИОЕНЗИМ се постига при третиране, непосредствено след механичното отстраняване на уплътнената утайка. Препоръчително е да се остави известно количество утайка, на дъното на съоръжението, за да се осигури оптимална среда за развитието на бактериите. #бактериите, #утайка#Бакти+ #бактериите
 • БИОЕНЗИМ осигурява безопасно въвеждане в експлоатация на локалните пречиствателни станции за отпадъчни води, както нови, така и на сервизирани. БИОЕНЗИМ предотвратява необходимоста от добавяне на начална утайка, от друга работеща ПСОВ. #въвежданевексплоатацияналокалнитепречиствателнистанции
 • В случай, че канализацията е напълно запушена е препоръчително да се почисти предварително механично, след което да се използва БИОЕНЗИМ за окончателно почистване и профилактика. #канализациятаенапълнозапушена
 • За постигане на оптимален ефект от продуктите, спазвайте препоръчителните дозировки и интервали за третиране с БИОЕНЗИМ. #БИОЕНЗИМ

 

Безопасност при употреба: #Безопасностприупотреба

 • Да не се вдишва, да не се поглъща, да се избягва контакт с очите и отворени рани.
 • След всяка употреба ръцете да се измият със сапун и вода. #ръцетедасеизмиятсъссапунивода
 • Да се съхранява на сухо място, при температура между 5-35° С.
 • След всяка употреба внимателно затворете опаковката.

 

Цени с ДДС:      100 гр - опаковка - 9'лв.

Цена с ДДС:      500 гр - кутия - 30'лв.

Цена с ДДС:    1000 гр - кутия - 48'лв. #органичниотпадъци

Цена с ДДС:    1000 гр - пакет - 42'лв. #биоензими

Цена с ДДС:     250 мл - разфасовка - 18'лв. #културибактерии#Бакти+


Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.bioprospect.cz

Tags: bakterii, betonni prusteni, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, enzimi, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelni stancii, price of septic tank, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Активна утайка, Бактерии, Бактерии за пречиствателни станции, бактерии за септична яма, Бактерии за септични резервоари, Бакти+, бетонови пръстени, биоактиватори, БИОЕНЗИМ, биологичени продукти, Биологична маса, БИОПРОСПЕКТ, външна тоалетна, дрожди, Екологичен продукт, Екологични продукти, Ензими, Затлачени ями, изграждане на канализация, Изгребна яма, инсталиране на септични ями, канализация, микроорганизми, отпадни води, Отпушване на канали, Отпушване на септични ями, Пречиствателна система, Пречиствателни станции, Септичен резервоар, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, цена на септична яма