Доставка

Доставка се извършва след заплащане на продуктите с оторизирана фирма гарантираща за цялостта на продукта.Доставка на резервоари за вода, пречиствателни станции и др.

Изисквания за доставка:

  • Достъпен терен за бус или камион
  • Механизация за разтоварване на продуктите
  • Опълномощено лице за получаване на приемо-предавателният протокол

Цената за доставка се определя след подаване на адреса за доставка.

При наличие на собствен транспорт съобразен с големината на продукта можете да заповядате и сами да вземете Вашата поръчка.

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, rezervoari za voda, sistemi za dazhdovna voda, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, Водомерни шахти, Доставка, Дренажни системи, Екологични продукти, Каломаслоуловители, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция Aquatec АТ, Пречиствателна станция ATB, Пречиствателна станция BIOROCK без ток, Пречиствателна станция IMHOFF, Пречиствателна станция VH-TECH, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции за битово фекални води, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, Резервоари за вкопаване, Резервоари за вода за подземен монтаж, Резервоари за вода с два отвора, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, Сепаратор, Сепаратори, Септични резервоари, Системи за дъждовна вода, Филтри за дъждовна вода