Инфилтрационни / Дренажни системи StormTech

Дренажните системи StormTech са от най висок клас в областа на дренажните системи и са предназначени основно за използване под паркинги, пътища и тежки земни маси, като по този начин се пестят ценни площи и се запазват водните ресурси. StormTech предлага на проектантите, собствениците и изпълнителите висококачествени продукти за управление на дъждовни води.

StormTech се откроява с отличните конструктивни характеристики за по-висока дълготрайна надеждност на продукта и изключително високо качество.Инфилтрационни системи - дренажни системи

Дренажните системи StormTech са проектирани и надвишават различни европейски стандарти за натоварване от леки автомобили, тежки камиони и дългосрочни статични натоварвания, като притежават сертификати и документи с одобрение от CSTB (Франция), DIBt (Германия), BBA (UK) и ASTM (USA).


ПРЕДИМСТВА

 • изграждане на филтрационни полета с различни размери с висок степен на инфилтрация и отвеждане на дъждовните води обратно в природата (модулни системи)
 • ниски инсталационни разходи #нискиинсталационниразходи, #системи
 • лесен транспорт и съхранение #лесентранспортисъхранение
 • лесна инсталация #леснаинсталация, #модулнисистеми
 • бърз монтаж и добавяне на допълнителни модули (при изграждане на по-големи инфилтрационни полета)
 • бързо и лесно присъединяване на входни / изходни тръби и отвори #тръбииотвори
 • висока здравина на материалите (възможност за използване на модулте под паркинги, пътища и други натоварени площи)
 • дълъг живот на системите (производителят дава гаранция от 50 години на материала)
 • минимални изисквания за поддръжка и експлоатация на модулите след монтажът им. #минималниизискваниязаподдръжка

Ефективно решение и широко приложение в случаи на: #рискотнаводнение

 • липсваща или несъществуваща канализация #канализация
 • ерозия на почвата поради повърхностен отток #ерозиянапочвата
 • голямо количество на валежите #голямоколичествонавалежите
 • зони с риск от наводнение (спортни площадки, голф игрища, терени и др.)
 • връщане на водата обратно в околната среда #околнатасреда
 • подпочвени води и защита на растителност и тревни площи #подпочвениводи
 • Бърз и лесен монтаж #Бързилесенмонтаж
 • Висока издръжливост #Високаиздръжливост
 • Максимална ефективност при транспорт #Максималнаефективностпритранспорт
 • Изключително лесна поддръжка #леснаподдръжка

StormTech предлага пет обема на дренажни модули

 • SC-160LP монтиран обем - 0.42 м3/бр
 • SC-310 монтиран обем - 0.88 м3/бр
 • SC-740 монтиран обем - 2.12 м3/бр
 • MC-3500 монтиран обем - 5.04 м3/бр
 • MC-4500 монтиран обем - 4.6 м3/бр

Например, 10 броя камерни системи MC-3500 осигуряват общ монтиран обем от 50 м3 и могат да бъдат лесно монтирани в рамките на 10 минути.

Срок за доставка: на склад

Моля направете запитване за цена с желания обем за инфилтриране - дрениране.

 

infiltracionni sistemi stormtech


Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.stormtech.com

Tags: infiltracionni sistemi, rezervoari, rezervoari za voda, Акумулиращи резервоари, Дренажна система, Дренажни системи, Инфилтрационни системи, Инфилтрация на дъждовни води, Резервоари, Резервоари за вкопаване, Резервоари за вода за подземен монтаж, Ретензионни резервоари