Дренажни системи StormTech

Дренажните системи StormTech са от най висок клас в областа на дренажните системи и са предназначени основно за използване под паркинги, пътища и тежки земни маси, като по този начин се пестят ценни площи и се запазват водните ресурси. StormTech предлага на проектантите, собствениците и изпълнителите висококачествени продукти за управление на дъждовни води.

StormTech се откроява с отличните конструктивни характеристики за по-висока дълготрайна надеждност на продукта и изключително високо качество.Инфилтрационни системи - дренажни системи

Дренажните системи StormTech са проектирани и надвишават различни европейски стандарти за натоварване от леки автомобили, тежки камиони и дългосрочни статични натоварвания, като притежават сертификати и документи с одобрение от CSTB (Франция), DIBt (Германия), BBA (UK) и ASTM (USA).


ПРЕДИМСТВА

 • изграждане на филтрационни полета с различни размери с висок степен на инфилтрация и отвеждане на дъждовните води обратно в природата (модулни системи)
 • ниски инсталационни разходи #нискиинсталационниразходи, #системи
 • лесен транспорт и съхранение #лесентранспортисъхранение
 • лесна инсталация #леснаинсталация, #модулнисистеми
 • бърз монтаж и добавяне на допълнителни модули (при изграждане на по-големи инфилтрационни полета)
 • бързо и лесно присъединяване на входни / изходни тръби и отвори #тръбииотвори
 • висока здравина на материалите (възможност за използване на модулте под паркинги, пътища и други натоварени площи)
 • дълъг живот на системите (производителят дава гаранция от 50 години на материала)
 • минимални изисквания за поддръжка и експлоатация на модулите след монтажът им. #минималниизискваниязаподдръжка

Ефективно решение и широко приложение в случаи на: #рискотнаводнение

 • липсваща или несъществуваща канализация #канализация
 • ерозия на почвата поради повърхностен отток #ерозиянапочвата
 • голямо количество на валежите #голямоколичествонавалежите
 • зони с риск от наводнение (спортни площадки, голф игрища, терени и др.)
 • връщане на водата обратно в околната среда #околнатасреда
 • подпочвени води и защита на растителност и тревни площи #подпочвениводи
 • Бърз и лесен монтаж #Бързилесенмонтаж
 • Висока издръжливост #Високаиздръжливост
 • Максимална ефективност при транспорт #Максималнаефективностпритранспорт
 • Изключително лесна поддръжка #леснаподдръжка

StormTech предлага пет обема на дренажни модули

 • SC-160LP монтиран обем - 0.42 м3/бр
 • SC-310 монтиран обем - 0.88 м3/бр
 • SC-740 монтиран обем - 2.12 м3/бр
 • MC-3500 монтиран обем - 5.04 м3/бр
 • MC-4500 монтиран обем - 4.60 м3/бр
 • MC-7200 монтиран обем - 7.57 м3/бр

Например, 10 броя камерни системи MC-3500 осигуряват общ монтиран обем от 50 м3 и могат да бъдат лесно монтирани в рамките на 10 минути.

Срок за доставка: на склад

Моля направете запитване за цена с желания обем за инфилтриране - дрениране.

 

infiltracionni sistemi stormtech


Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.stormtech.com

Tags: infiltracionni sistemi, rezervoari, rezervoari za voda, Акумулиращи резервоари, въхраненеие на дъждовни води, дренажен тунел, дренажна призма, Дренажна система, Дренажни системи, дъждовни води, инфилтрационен капак, инфилтрационен тунел, Инфилтрационни системи, Инфилтрация на дъждовни води, инфилтрираща система, отводняване, Резервоари, Резервоари за вкопаване, Резервоари за вода за подземен монтаж, Ретензионни резервоари