Каломаслоуловители

СЕПАРАТОРИ ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ


Каломаслоуловителите представляват съоръжения за отделяне на нефтопродукти като масла и горива от водните маси, предназначени за подземен монтаж в тревни или леко и тежко натоварени зони. #КаломаслоуловителиПречиствателни станции и резервоари за вода

Висококачествени полиетиленови сепаратори произведени в един от най-модерните заводи в Европа и света. Каломаслоуловителите Rotomoulding се произвеждат в Словения по уникален за този обем метод. Те са направени от първокачествен високоплътен полиетилен HDPE - висококачествен материал който е изключително твърд и удароустойчив. Процеса на производство дава стабилност и гарантира за водоплътност. Модулите са предназначени за подземен монтаж с минималната степен на деформация и високата якост на материала, осигуряват стабилност и дълъг експлоатационен период.

Те намират широко приложение и са подходящи за гаражи, автосервизи, автомивки, бензиностанции, производствени цехове, пътища и паркинги. Каломаслоуловителите се предлагат в следните конфигурации - с дебит от 1.5 л/сек. до 300 л/сек. с клас на пречистване I и II и с предварително монтиран байпас от 30 л/сек до 1.250 л/сек с клас на пречистване I и II.

Сепараторите съответстват на всички европейски изисквания, като са изработени от висококачесвен материал с гарантирана пълна водоплътност, дълъг експлоатационен живот и са лесни за поддръжка. #сепараторите, #сепараторизаподземенмонтаж


С предварително интегриран резервоар за утайкитеkalomasloulovitel.камломаслоуложител.кму.01

Сепаратор: Клас II съгласно БДС EN 858:2003 (< 100 мг/л) - EN 858-1:2002/A1:2005, SIST EN 858-2:2003 и SIST EN 1610 #сепаратор, #маслоуловител


С предварително интегриран филтър за въглеводородни частици до 300 л/сек 

Коалесцентен сепаратор: Клас I съгласно БДС EN 858:2003 (< 5 мг/л) - EN 858-1:2002/A1:2005, SIST EN 858-2:2003 и SIST EN 1610 #коалесцентенсепаратор


С предварително интегриран филтър за въглеводородни частици и байпас до 1.250 л/сек

Коалесцентен сепаратор: Клас I съгласно БДС EN 858:2003 (< 5 мг/л) - EN 858-1:2002/A1:2005, SIST EN 858-2:2003 и SIST EN 1610 #въглеводородничастици, #байпас, #филтързавъглеводородничастици, #каломаслоуловител, #утайките


Цена: по запитване #Коалесцентенсепаратор, #Каломаслоуловителсбайпас

 

Tags: mazninouloviteli, neftozadarzhateli, separatori za neftoprodukti, Каломасло уловители, Каломаслоуловител, Каломаслоуловители, Мазниноуловители, Нефтозадържатели, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, Отпадъчни води, Резервоари за вкопаване, Резервоари за вода за подземен монтаж, Резервоари за подземен монтаж, Сепаратор, Сепаратори, Сепаратори за нефтопродукти