Резервоари за вода за подземен монтаж (оребрени)

Резервоари за водаПречиствателни станции и резервоари за вода

Предлаганите от нас резервоари са за дъждовна, питейна (имаме сертификат W270) и отпадъчна води. С монтирането на резервоар за дъждовни води, вие сте освободени от данък за пречистването им, а използването на събрана дъждовна вода също така намалява разходите за отстраняване и почистване на битовите отпадъчни води. #битовитеотпадъчниводи

Резервоарите AQUAstay се отличават със следните характеристики: #резервоаризадъждовнавода, #резервоаризадъждовнавода

 • високо качество (изработени от полиетилен, който е биоразградим), подходящ за питейна вода и храни - материалите са тествани за развитие на микроорганизми (W270) в сертифицирана лаборатория #Резервоаризаподземенмонтаж
 • многофункционална употреба (дъждовна вода, питейна вода и отпадъчни води) #Резервоаризавода
 • икономическа ефективност (намаляване на потреблението на питейна вода - инвестицията се връща след две до три години)
 • здравина (тъй-като се произвеждат по ротационен метод, резервоарите до 12000 л са монолитни – изляти в една цяла матрица) #12000литра
 • бърз монтаж и лесна употреба (ниското тегло позволява бърз и лесен транспорт и монтаж. Продуктите се отличават с практична употреба, както и бързо и лесно почистване)
 • дълъг живот (производителят дава гаранция от 50 години на материала)
 • постоянно снабдяване (организиран транспорт и незабавна доставка)
 • възможност за надстройки (допълнителни удължители, връзки по избор на клиента, пясъкозадържатели, мазниноуловители и др.)
 • огнеустойчивост (клас Е съгласно стандарт SIST EN 135019) #резервоаризаотпадъчнавода
 • натоварване (резервоари могат да се монтират на повърхности, където статичното максиално натоварване на превозните средства не надвишава 2,2 т при 0,8 метра засипване. В такъв случай трябва да се използва чугунен капак с подходяща товароносимост). #резервоарзавода, #резервоаризавода, #резервоарзаподземенмонтаж, #резервоарзавкопаване

Продуктите са сертифицирани за съхранение на: дъждовна, отпадъчна и/или питейна вода.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена

Септичен резервоар, септична яма, отпадъчни води

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Резервоарите за вода се предлагат в следните варианти и обеми:

Един капак: #500, #1000, #2000, #2500, #3000,#3500, #5000, #6000, #7000, #8000, #10000  и #12000 #литра

Два капака: #16000, #18000, #20000, #26000, #28000, #30000, #36000, #38000, #40000, #46000, #48000  и #50000 #литра


Технически параметри на резервоарите за вода: един капак #полиетиленовирезервоаризавода

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
500 1.000 1.000 1.000 85 625 1.044'лв
1000 1.000 1.000 1.750 109 625 1.476'лв
2000 1.450 1.400 1.600 114 625 2.316'лв
2500 1.750 1.400 1.600 132 625 2.508'лв
3000 2.350 1.400 1.600 159 625 2.832'лв
3500 1.800 1.750 2.000 174 625 3.132'лв
5000 2.450 1.750 2.000 252 625 3.948'лв
6000 2.900 1.750 2.000 293 625 5.064'лв
7000 3.330 1.750 2.000 333 625 5.748'лв

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
8000 2.620 2.300 2.600 288 625 5.784'лв
10000 3.070 2.300 2.600 339 625 5.928'лв
12000 3.640 2.300 2.600 387 625 6.648'лв

Технически параметри на резервоарите за вода: два капака #резервоаризаводазавкопаване

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
16000 4.800 2.300 2.600 567 625 по запитване
18000 5.300 2.300 2.600 614 625 по запитване
20000 5.800 2.300 2.600 676 625 по запитване
26000 7.500 2.300 2.600 814 625 по запитване
28000 8.000 2.300 2.600 880 625 по запитване
30000 8.500 2.300 2.600 951 625 по запитване
36000 10.200 2.300 2.600 975 625 по запитване
38000 10.700 2.300 2.600 1.072 625 по запитване
40000 11.200 2.300 2.600 1.228 625 по запитване
46000 12.400 2.300 2.600 1.372 625 по запитване
48000 13.200 2.300 2.600 1.414 625 по запитване
50000 13.400 2.300 2.600 1.514 625 по запитване

Плосък резервоар

Обем [л] Дължина [мм] Ширина [мм] Височина [мм] Тегло [кг] Отвор DN [мм] Цена [с ДДС]
5000 2.660 2.330 1.510 240 625 4.188'лв

Резервоарите за вода се доставят с UV защитен полиетиленов РЕ капак ID/OD 625/645 до 150 кг. #полиетиленов, #капакПлосък резервоар за вода 5000 литра

При по дълбоко вкопаване се предлагат удължители с уплътнение и височина: 250 мм и 500 мм

Удължител 250 мм: 300'лв #удължители, #вкопаване

Удължител 500 мм: 336'лв #телескопиченудължител

Посочената цена включва: #резервоарзавода

 • резервоар #резервоар #септиченрезервоар
 • инструкция за монтаж и експлоатация

Посочената цена не включва:

Резервоарите с обем по голям от 16000 литра е желателно да се транспортират директно до обекта.

При достаква до обекта е необходимо да има осигурен персонал и механизация за разтоварване на резервоара.

Доставка се извършва до достъпен терен за превозно средство 13,60.

Срок за доставка: на склад / допълнително

#резервоаризаводацена, #полиетиленовирезервоаризавода, #Резервоаризаводацена

Форма за заявка. #резервоарзаводацена, #резервоаризаводацена

Tags: rezervoari, rezervoari za voda, sistemi za dazhdovna voda, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, резервоар за вода за подземен монтаж цена, резервоар за вода цена, Резервоари, Резервоари за вкопаване, Резервоари за вода за подземен монтаж, Резервоари за вода с два отвора, резервоари за вода цена, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, Септични резервоари, Системи за дъждовна вода