ВОДОМЕРНИ ШАХТИ

Водомерните шахти с топлоизолация са предназначени за монтаж на водомер за индивидуални къщи и други по-малки водопотребители, извън сградата.

Произвеждат се повече от 25 години и има над 100 000 потребители.

Предимства: #ВодомернаШахта

  • термоизолацията предпазва водомера от замръзване при зимни условия
  • предотвратява замръзване на свързваща инсталация - шахтата няма дъно, което позволява пренос на топлина от долния слой на почвата директно под топлоизолационния капак
  • просто отчитане и подмяна на водомера - той се намира в горната част на камерата, което улеснява достъпа #Капак
  • здравина и устойчивост на шахтата - горната част е допълнително подсилена с напречни ребра, добрата якост позволява независим монтаж. Може да понесе вертикални натоварвания без използване на бетонова подложка
  • БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ #ВодомерниШахти, #ПолиетиленовиШахти Водомерна шахта

Водомерни шахти: размери и цени #Водомернишахтиразмериицени