РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ


Предлаганите от нас резервоари са за дъждовна, питейна (имаме сертификат W270) и отпадъчна води. С монтирането на резервоар за дъждовни води, вие сте освободени от данък за пречистването им, а използването на събрана дъждовна вода също така намалява разходите за отстраняване и почистване на битовите отпадъчни води.

Резервоарите AQUAstay се отличават със следните характеристики:

  • високо качество (изработени от полиетилен, който е биоразградим), подходящ за питейна вода и храни - материалите са тествани за развитие на микроорганизми (W270) в сертифицирана лаборатория #отпадъчни води, #резервоаризадъждовнавода, #резервоаризапитейнавода, #резервоаризаотпадъчнавода
  • многофункционална употреба (дъждовна вода, питейна вода и отпадъчни води) #дъждовнавода, #питейнавода, #отпадъчниводи
  • икономическа ефективност (намаляване на потреблението на питейна вода - инвестицията се връща след две до три години)
  • здравина (тъй-като се произвеждат по ротационен метод, резервоарите до 12000 л са монолитни – изляти в една цяла матрица) #ротационенметод
  • бърз монтаж и лесна употреба (ниското тегло позволява бърз и лесен транспорт и монтаж. Продуктите се отличават с практична употреба, както и бързо и лесно почистване)
  • дълъг живот (производителят дава гаранция от 50 години на материала) #Резервоаризавода
  • постоянно снабдяване (организиран транспорт и незабавна доставка)
  • възможност за надстройки (допълнителни удължители, връзки по избор на клиента, пясъкозадържатели, мазниноуловители и др.) #мазниноуловители, #пясъкозадържатели
  • огнеустойчивост (клас Е съгласно стандарт SIST EN 135019)
  • натоварване (резервоари могат да се монтират на повърхности, където статичното максиално натоварване на превозните средства не надвишава 2,2 т при 0,8 метра засипване. В такъв случай трябва да се използва чугунен капак с подходяща товароносимост). #чугуненкапак

Размери на резервоарите за вода. #резервоарзавода #резервоаризаподземенмонтаж #пластмасовирезервоаризаподземенмонтаж