Пречиствателни станции Quick

Пречиствателните станции „Quick” са произведени от фирма Solid-clAir – Германия.Пречиствателни станции ATB PurooПречиствателни станции ATB Puroo

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води SBR

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички процеси се осъществяват от еърлифтни помпи, компресор за въздух и няколко мембранни аератора. Буферна камера SBR реактор (камера за утайки - био камера) Пречиствателната станция се състои от две секции/компонента – камери/резервоара с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята. Съоръжението има две камери – буферна камера от страната на входа и био камера (SBR реактор) от страната на изхода. В буферната камера има еърлифт, който зарежда био камерата. В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките. В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и 4 електромагнитни клапана. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на пряка слънчева светлина за да се избегне прегряване през лятото.

SBR принцип - био реактор с циклична последователност, като всички процеси и движението на водата се осъществяват от еърлифтни помпи, аератори за въздух и компресор, управлявани от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата.
Процесът на пречистване се осъществява в две камери – буферна камера и био камера. Отпадъчните води постъпват в буферната камера, където временно се съхраняват. Тази камера има следните функции – буфер за неравномерен приток, съхранява първичните и вторични утайки и задържа плуващите вещества. В нея се осъществява първият етап на пречистването (първичното утаяване) и протичат процесите на денитрификация. След това водата контролирано постъпва в био камерата (SBR реактора), където протичат процесите на нитрификация. Там биологичното пречистване се осъществява на цикли, контролирани от микропроцесорното управление. Всеки цикъл има 5 фази и е с продължителност 6 часа.

 • Фаза 1 – Зареждане на био реактора (времетраене 10 – 20 мин.) Суровите отпадъчни води, които временно се съхраняват в буферната камерата се подават в SBR реактора чрез еърлифт. Този еърлифт е проектиран по начин, по който се изпомпва само водата, без твърдите вещества. Благодарение на специалната конструкция на еърлифта се гарантира минимално ниво на водата в камерата за съхранение на утайката.
 • Фаза 2 – Аерация (времетраене 20 – 25 мин.) В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранни дискове, които са монтирани на дъното на камерата. Аераторите се захранват с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта: Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и по този начин за намаляване на замърсителите и осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията.
 • Фаза 3 – Седиментация (времетраене 90 мин.) При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистената вода, а в долната зоната за утайки. Плаващата вторична утайка, която евентуално може да я има, е над зоната за пречистената вода.
 • Фаза 4 – Отвеждане на пречистената вода (времетраене 10 – 20 мин.) В тази фаза биологично третираните отпадъчни води (пречистената вода) се изпомпват от SBR реактора. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват.
 • Фаза 5 – Връщане на излишната утайка (времетраене 1 – 2 мин.) В този етап излишъкът от активна утайка на дъното на SBR камерата, се връща чрез еърлифт към камерата за съхранение на утайки и се натрупва там.

След края на Фаза 5 започва новият цикъл с Фаза 1. Времетраенето на фазите е различно и зависи от входното натоварване. То се следи чрез сензор и микропроцесорът автоматично сменява режимите на работа спрямо него. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръжението и се гарантира постоянен и равномерен процес.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАПречиствателна станция за къща цена

 • Леки и компактни съоръжения
 • Цялостна отливка
 • Пречистената вода е подходяща за поливни целие

Материал: полиетилен висока плътност HDPE

Гаранционен период на материала: 10 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтажПречиствателна станция на ток

Основа: според терена и условиятаПречиствателна станция на ток

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластраПречиствателна станция на ток

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Биореактор

 • CE 12566-3
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Дължинa

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел. енергия

Цена

Quick

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[kW]

[с ДДС]

Quick 4 2-4

0.6

2.400

1.630

2.040

1.550 1.520

110-110

 250 0.08 9.430'лв
Quick 6 4-6 0.9 2.400 1.960 2.350  1.750  1.720 110-110  265 0.08 9.870'лв
Quick 8 7-8 1.2 3.020 1.960 2.350  1.750  1.720 110-110  345 0.08 10.790'лв
Quick 10 8-10 1.5 2 х 2.400 2 х 1.630 2 х 2.040  1.550  1.520 110-110  500 0.08  по запитване

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна стцния за еднофамилна къща цена от 8.190'лв.


Посочената цена включва:


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: 12-20 дни


Технологична схема на пречистване на отпадъчните води - SBR #пречистваненаотпадъчниводи #SBRтехнология


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция Quick #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

поддръжка

precistvatelni stancii        precistvatelni stancii poddrajka         precistvatelni stancii        precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.solidclair.dе

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, rezervoari za voda, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Екологични продукти, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, Отпадъчни води, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция Quick, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателни станции за битово фекални води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, сглобяеми къщи, Септични резервоари