Пречиствателни станции VH-TECH

Пречиствателните станции VH са произведени от фирма VH-TECH – Словакия.Пречиствателни станции Aquatec AT

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води

При конкретната схема имаме едно компактно биологично съоръжение, изработено в Словакия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода, вторично утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия - буферна зона).

Биологичното стъпало работи на режим „продължителна аерация”, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в аеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи.

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи.

Технологията VH представлява решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения.

Пречиствателните станции VH-TECH са биологични и работят на аеробен принцип без зареждане на бактерии.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТАПречиствателни станции

 • Компактно съоръжение за вкопаване - всичко в един модул
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Пречистената вода е подходяща за поливни цели
 • Бърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: системата е изработена от полипропилен РР

Гаранционен период на материала: 10 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Биореактор VH

 • CE 12566-3
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Пр.БПК5

Диаметър

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел. енергия

Цена

VH

[ЕЖ]

[м³]

[кг/д]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[kW]

[с ДДС]

VH 4L

2-4

0.54

0.24

1.000

1.500

1.300

1.150

110-110

55

0.06

3.462'лв

VH 6L

4-6

0.81

0.36

1.300

1.500

1.300

1.150

110-110

75

0.06

3.750'лв

VH 8L

8-10

1.35

0.60

1.400

2.100

1.600

1.450

110-110

95

0.08

по запитване

VH 10L

10-12

1.62

0.72

1.750

2.100

1.600

1.450

160-160

110

0.12

по запитване


При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна стцния за еднофамилна къща цена от 4.360'лв.


Посочената цена включва:


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция VH #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.vhtech.eu

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Отпадъчни води, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция VH-TECH, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции за битово фекални води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни станции за къщи цени, Пречиствателни станции за отпадъчни води води, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, сглобяеми къщи, Септични резервоари