Пречиствателни сиситеми ANAEROBIC

Пречиствателните системи ANAEROBIC ECO са произведени от фирма КУБИК МЗ.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води ANAEROBIC ECO

Пречиствателните системи ANAEROBIC ECO са предназначени за разделна канализационна система на сградата, като работят на принципа на Имхов а това е денитрификационен принцип без подаване на въздух, естествен биологичен процес на гниене с допълнително подаване на бактерии.

Пречиствателната система ANAEROBIC ECO е изработена от висококачествен полиетилен HDPE. Състои от една секция, като представлява анаеробен първичен утаител, с механично пречистване на изход. Минималният обем на системата е от 350 л/е.ж до 500 л/е.ж, като съотношението на утаителния към работния обем е: 1 / 2.5, освен ако в местните закони и наредби в страната няма други изисквания. Продуктът е оборудван с ревизионен отвор с капак, за подръжка на системта, входен отвор за суровите отпадъчни води и изходен отвор за пречистените води. На изхода на системата е монтиран груб филтър за задържане на неразтворените вещества. Всички отвори са оборудвани с подходящи уплътнения, за да се осигури водоплътност на системата.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА #ANAEROBIC

Септичен резервоар, септична яма

 • Компактно съоръжение за вкопаване
 • Първичен филтър BIOROCKБърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: полиетилен висока плътност HDPE

Гаранционен период на материала: 15 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж prechistvatelni stancii sravni

Основа: здрава, уплътнена и подравнена #септиченрезервоар

 • подложен бетон
 • пясък #анаеробикс #ANAEROBIX
 • трошен камък #първиченфилтърprecistvatelni stancii
 • баластра #първиченрезервоар

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон #полиетиленоврезервоар
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/  0-32 мм#резервоарзавкопаване

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР #пластмасоврезервоар
 • PVC #отпадъчниводи, #отпадъчниводи

Технически параметри на системите: #пречиствателнасистема, #пречиствателнастанция

 • SR EN 12566 - 1: 2002 / A1: 2004
 • EN 12566 – 1: 2005 + A2: 2013, STS – 11 / 0003
Модел

Еквивалент жител

Отвор

Дължина

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Работен обем

Общ обем Цена
ANAEROBIC ECO

[ЕЖ]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[м³]

[м³]

[с ДДС]

ANAEROBIC ECO 4 2-4 625 1.450 1.400 1.600 1.140 1.100 110-110 1.43 2.00 2.670'лв
ANAEROBIC ECO 6 5-6 625 2.350 1.400 1.600 1.140 1.100 110-110 2.14 3.00 3.186'лв
ANAEROBIC ECO 8 7-8 625 1.800 1.750 2.000 1.650 1.600 110-110 2.50 3.50 3.486'лв
ANAEROBIC ECO 10 8-10 625 2.450 1.750 2.000 1.650 1.600 110-110 3.57 5.00 4.302'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателните системи се предлагат удължители.


Удължител 250 мм: 288'лв #удължители, #вкопаване

Удължител 500 мм: 324'лв #телескопиченудължител


Пречиствателна система за еднофамилна къща цена от 2.256'лв.


Посочената цена включва: #полиетиленоврезервоар


Технически монтаж*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Монтажът се изпълнява в рамките на един работен ден.


Направи запитване за пречиствателна система. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна система ANAEROBIC ECO#пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

Tags: ANAEROBIC, ANAEROBIC ECO, bakterii, betonni prusteni, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, ECO, ECOBOX, enzimi, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, rezervoari, rezervoari za voda, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, sistemi za dazhdovna voda, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, Биологични пречиствателни станции, външна тоалетна, дрожди, еднофамилни пречиствателни станции, Екологични продукти, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, отпадни води, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, преносими къщи, Пречиствателни станции, пречиствателни станции за затворен комплекс, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, сглобяеми къщи, Сепаратор, Сепаратори, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, Системи за дъждовна вода, тоалетна, Филтри за дъждовна вода, цена на септична яма