Пречиствателни сиситеми ANAEROBIC

Пречиствателните системи ANAEROBIC са произведени от фирма КУБИК МЗ.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води ANAEROBIC

Пречиствателните системи ANAEROBIC са предназначени за разделна канализационна система на сградата, като работят на принципа на Имхов а това е денитрификационен принцип без подаване на въздух, естествен биологичен процес на гниене с допълнително подаване на бактерии (септичен резервоар с преливник).

Пречиствателната система ANAEROBIC е изработен от висококачествен полиетилен HDPE. Състои от една секция, като представлява анаеробен първичен утаител, с механично пречистване на изход. Минималният обем на системата е от 350 л/е.ж до 500 л/е.ж, като съотношението на утаителния към работния обем е: 1 / 2.5, освен ако в местните закони и наредби в страната няма други изисквания. Продуктът е оборудван с ревизионен отвор с капак, за подръжка на системта, входен отвор за суровите отпадъчни води и изходен отвор за пречистените води. На изхода на системата е монтиран груб филтър за задържане на неразтворените вещества. Всички отвори са оборудвани с подходящи уплътнения, за да се осигури водоплътност на системата.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА #ANAEROBIC

Септичен резервоар, септична яма

 • Компактно съоръжение за вкопаване
 • Първичен филтър BIOROCKБърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: полиетилен висока плътност HDPE

Гаранционен период на материала: 15 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж prechistvatelni stancii sravni

Основа: според терена и условията #септиченрезервоар

 • подложен бетон #анаеробикс #ANAEROBIX
 • трошен камък с трамбовка #първиченфилтърprecistvatelni stancii
 • стабилизиран пясък/сипица #първиченрезервоар

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон #полиетиленоврезервоар
 • стабилизиран пясък/сипица #резервоарзавкопаване

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР #пластмасоврезервоар
 • PVC #отпадъчниводи, #отпадъчниводи

Технически параметри на системите: #пречиствателнасистема, #пречиствателнастанция

 • SR EN 12566 - 1: 2002 / A1: 2004
 • EN 12566 – 1: 2005 + A2: 2013, STS – 11 / 0003
Модел

Еквивалент жител

Отвор

Дължина

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Работен обем

Общ обем Цена
ANAEROBIC ECO

[ЕЖ]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[м³]

[м³]

[с ДДС]

ANAEROBIC ECO 04 4 625 1.450 1.400 1.600 1.140 1.100 110-110 1.43 2.00 2.666'лв
ANAEROBIC ECO 06 6 625 2.350 1.400 1.600 1.140 1.100 110-110 2.14 3.00 3.182'лв
ANAEROBIC ECO 08 8 625 1.800 1.750 2.000 1.650 1.600 110-110 2.50 3.50 3.482'лв
ANAEROBIC ECO 10 10 625 2.450 1.750 2.000 1.650 1.600 110-110 3.57 5.00 4.298'лв

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата е непрепоръчително!

Пречиствателна система за еднофамилна къща цена от 2.256'лв.

Посочената цена включва: #полиетиленоврезервоар

 • резервоар #резервоар #капак #пречиствателнастанциязаеднофамилнакъща
 • капак #капак #капакзапречиствателнастанцияателнасистемазаеднофамилнакъща

Посочената цена не включва:

Срок за доставка: 2-3 дни

Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода

Направи предложение за пречиствателна система ANAEROBIC ECO#пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, rezervoari, rezervoari za voda, sistemi za dazhdovna voda, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Екологични продукти, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, преносими къщи, пречиствателни станции за затворен комплекс, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, сглобяеми къщи, Сепаратор, Сепаратори, Септични резервоари, Системи за дъждовна вода, Филтри за дъждовна вода