Пречиствателни станции PUROO

Пречиствателните станции PUROO® са произведени от фирма ATB Umwelttechnologie – Германия.Пречиствателни станции ATB PurooПречиствателни станции ATB Puroo

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. Всички процеси се осъществяват от компресор за въздух и мембранен аератор. Буферна камера SBR реактор (камера за утайки - био камера) Пречиствателната станция се състои от две секции - камери с оборудване и табло за управление. Те са свързани с въздуховод, който е положен под земята. Съоръжението има две камери - буферна камера от страната на входа и био камера (SBR реактор) от страната на изхода. В буферната камера има еърлифт, който зарежда био камерата. В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките. Управлението и компресора се монтират на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж да се предвиди необходимото табло. #биореакторсцикличнапоследователност

SBR принцип - био реактор с циклична последователност, като всички процеси и движението на водата се осъществяват от аератор за въздух и компресор, управлявани от микропроцесор, който активира компресора, като по този начин разпределя въздуха в системата.

Процесът на пречистване се осъществява в две камери - буферна камера и био камера. Отпадъчните води постъпват в буферната камера, където временно се съхраняват. Тази камера има следните функции - буфер за неравномерен приток, съхранява първичните и вторични утайки и задържа плуващите вещества. В нея се осъществява първият етап на пречистването (първичното утаяване) и протичат процесите на денитрификация. След това водата контролирано постъпва в био камерата (SBR реактора), където протичат процесите на нитрификация. Там биологичното пречистване се осъществява на цикли, контролирани от микропроцесорното управление.

Пречиствателни станции PUROOPUROO® - лесна за обслужванеПречиствателни станции за битово фекални води ATB

 • Само една вертикална тръба - По малко инсталирани части.
 • Само един маркуч - Връзката между управлението и системата е лесна.
 • Без електромагнитни клапани/вентили - Специално разработен от ATB поплавък регулиращ въздухоподаването в системата без електроенергия: чисто физически.
 • Лесна за употреба поради малкото функции.
 • Предварително интегрирана шахта за пробовземане.

PUROO® - икономичнаПречиствателни станции PUROO

Системата PUROO® спестява електроенергия от около 50%, като водата се изпомпва само веднъж за разлика от конвенционалните SBR системи.

Поради еднократното изпомпване на водата, въздуходувката работи по-малко, отколкото при конвенционалните пречиствателни станции с SBR технология. По този начин се увеличава животът на въздуходувката.

Консумацията на електроенергия за година е около 30 kWh на човек.

Разходите за поддръжка са ниски, тъй като не се използват електромагнитни клапани/винтили или помпи.

Пречиствателни станции PUROOPUROO® - чиста

Независимо дали е под голямо натоварване или когато има пикове на захранване: PUROO® се приспособява към ситуацията.

Първичното стъпало и SBR реактора са взаимосвързани. Полученият по-голям буферен обем осигурява по-добра пречистваща ефективност при нерегламентирани натоварвания, като времето за престой на отпадъчните води е значително по-дълго.

Системата PUROO® се придържа към най-строгите френски стандарти за филтрация (AFS).

PUROO® - сигурна

Пречиствателни станции PUROOНяма електромагнитни клапани/вентили податливи на повреди.

Няма помпи в отпадъчните води.

PUROO® работи на принципа на SBR.

Повече от 12 години се използват SBR технологии в пречистването, като това е най-често използваната система за малки пречиствателни станции. PUROO® е ново поколение SBR реактор с изключително високи параметри на пречистване при променливи натоварвания.

В допълнение към теста съгласно EN 12566-3, PUROO® е претърпяла допълнителни тестове на претоварване и изключително ниско натоварване в Германия на акредитирано тестово поле.

PUROO® се доставя с контролер Basis APURIS®


Материал: резервоарите са изработени от полиетилен висока плътност HDPE

Гаранционен период на материала: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварванетоПречиствателна станция на ток

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Мембранни въздуходувки

Основа: здрава, уплътнена и подравнена #ПСОВ

 • подложен бетон
 • пясък#подложенбетон
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: Пречиствателна станция на токспоред терена и условията

 • земновлажен бетон #земновлаженбетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/  0-32 мм#стабилизиранпясък #сипица

Използвани тръби: според натоварването #тръби #спореднатоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция #Пречиствателнастанция

 • CE 12566-3
 • БПК5: 97.9 % / ХПК: 95.1 % / НВ: 91.3 % / NH4–N: 98.2 % / N общ.: 73.0 %
Модел Еквивалент жител Qср.ден Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Тегло Ел. захранване Ел. енергия
[ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [V] [kW]
PUROO R 2-6 0.9 1.680 1.220 1.640 320 420 110-110 140 230 80

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна станция за еднофамилна къща цена от 6.120'лв.


Посочената цена включва:


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: 7-10 дни


Технологична схема на пречистване на отпадъчните води нова генерация - SBR #пречистваненаотпадъчниводи #SBRтехнология


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция PUROO #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii        precistvatelni stancii poddrajka         precistvatelni stancii        precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.kleinklaeranlagen-aquamax.de

Tags: ATB, bakterii, betonni prusteni, BIBUS, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, enzimi, HDPE, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, PUROO, SBR реактор, SECOH, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, въздуходувка, външна тоалетна, дрожди, еднофамилни пречиствателни станции, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, отпадни води, Отпадъчни води, полиетилен, полиетилен висока плътност, презиствателна станция цена, преносими къщи, пречистване на отпадъчните води, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции, Пречиствателни станции за битово фекални води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни станции за къщи цени, Пречиствателни станции за отпадъчни води води, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, сглобяеми къщи, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, тоалетна, цена на септична яма