Септични резервоари ECO IM

Септични резервоари ЕСО IM

Септичните резервоари ЕСО IM са направени от усилен първокачествен шприцован полипропилен - висококачествен материал който е изключително твърд и удароустойчив. Процеса на инжектиране на материала под високо налягане дава изключителна здравина и устойчивост на продуктите. Процеса на производство гарантира водоплътност на продуктите в съответствие с EN 12566-1. Модулите са предназначени за подземен монтаж с минимална степен на деформация и висока якост на материала, което осигурява стабилност и дълъг експлоатационен период. Резервоарите ЕСО IM са най големите в своя клас резервоари произведени по метода - шприцован полипропилен. #шприцованполипропилен

Предназначение: #трикамернипречиствателнисистеми

Третиране на битово отпадъчнини води от: къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, където няма изградена местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички битово санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н. #полипропиленовирезервоаризавода

Съоръженията работят без ел.енергия и допълнителни химикали - биологичен естествен принцип на разграждане денитрификация. Така пречистената вода, може да се отведе подпочвено в дренажна система, към фино пречистване при повторна употреба, или към заустване. #

Принцип на действие - функция: #ЕСО, #принципнадействиенамалкапречиствателнастанция

Суровата отпадъчна вода постъпва в камерата за първично третиране, където започва процеса на денитрификация.  Тук започват и процесите на редукция по основните замърсители (БПК5, НВ, Общ N и Общ Р),  за всички попаднали с отпадъчните води мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки и неразтворими частици. Маслата, мазнините и другите по-леки замърсители се отделят на повърхността, където образуват слой "плаващи" вещества. Твърдите, неразтворени, неразтворими и тежки вещества и примеси се утаяват на дъното, формирайки "уплътнена утайка". При двукамерните системи водата след първично третиране, преминава през преливник във втората камера, където продължава утаяването и редуцирането на органичните вещества по основни показатели. Тук се извършва окончателното пречистване на отпадъчните води, които след това се отвеждат към заустване или понататъчно допълнително третиране. #БПК5, #НВ, #ОбщN, #ОбщР

Системата работи на принципа на гравитацията и естествените природни процеси, като по този начин се елиминира необходимостта от захранване на системата с електричество. Това я прави изключително подходяща за всякакви условия - целогодишно или сезонн ползване. #принципнадействиенасептиченрезервоар

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи #монтажнапречиствателнастанция
 • Без консумация на електроенергия  #graf, #граф, #екструдиранполипропиленprecistvatelni stancii
 • Няма движещи се механични части #дурален, #duralen
 • Метод на производство чрез шприцване под високо налягане
 • Системите са изработени от усилен полипропилен
 • Оребрени от всички страни ‐ това гарантира безпроблемно вкопаване
 • Възможност за модулно разширяване – системите имат възможност за свързването им една към друга, което позволява постигането на необходимия обем за съхранение на води
 • Възможност за разделяне на резервоара на няколко камери – една или две, според изискванията на пречиствателната технология
 • Най-ниски експлоатационни разходи #доставканапречиствателнастанция

 • Лесен монтаж #пречиствателнистанции #изгребниями #септичнирезервоари #биореактор # шпрцованполипропилен, #duralen, #резервоаризавода, #филтър

Материал: системите са изработени от шприцован полипропилен

Гаранционен период на материала: 15 години #шприцованполипропилен, #duralen, #резервоаризавода, #филтър

Поддръжка: при необходимост / според натоварването #пречиствателнастанцияанаеробикс

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условията #пречиствателнастанцияAnaerobix

 • подложен бетон / трошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица #пречиствателнастанцияграф

Обратен насип: според терена и условията #Обратеннасип

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването #тръби

 • НТРР #септичнитерезервоари, #септичниями
 • PVC #двукамернисептичнирезервоари, #трикамернисептичнирезервоари

Технически параметри на септичните резервоари: CE 12566-1

Модел

ECO IM

Обем Еквивалент жител Камери Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Отвор Цена
[л] [ЕЖ] [бр] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [бр] [с ДДС]
IM 540 2.090 2-6 1 1.648 1.567 1.692 1.194 1.118 110 1 2.544'лв
IM 1060 4.872 10-15 2 3.226 1.580 1.694 1.194 1.118 110 2 4.524'лв
IM 1530 6.765 15-20 2 4.460 1.567 1.689 1.194 1.118 110 3 5.928'лв

При по дълбоко вкопаване на резервоарите се предлагат удължители.


Цена на допълнителен удължител за отвор, височина 305 мм: 204'лв


Посочената цена включва: #пречиствателнасистемаЕСО


Технически монтаж*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Монтажът се изпълнява в рамките на един работен ден.


Направи запитване за септичен резервоар ECO IM по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода

#септичнитерезервоари, #септичниями

Tags: bakterii, betonni prusteni, bioaktivatori, drojdi, ECOBOX, enzimi, eptic tanks, eptichna yama, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelni stancii, price of septic tank, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna iama, septichna qma, septichna qma za kushta, septichni qmi sertifikati, sewerage, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, ВиК решения, външна тоалетна, дрожди, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, отпадни води, Пречиствателни станции, Септична яма, септични води, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, сертификати, тоалетна, цена на септична яма