Пречиствателни системи ECO

Пречиствателни системи ЕСО

Трикамерните пречиствателни системи ЕСО са направени от усилен първокачествен шприцован полипропилен - висококачествен материал който е изключително твърд и удароустойчив. Процеса на инжектиране на материала под високо налягане дава изключителна здравина и устойчивост на продуктите. Процеса на производство гарантира водоплътност на продуктите в съответствие с EN 12566-1. Модулите са предназначени за подземен монтаж с минимална степен на деформация и висока якост на материала, което осигурява стабилност и дълъг експлоатационен период. #шприцованполипропилен

Предназначение: #трикамернипречиствателнисистеми

Третиране на битово отпадъчнини води от: къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, където няма изградена местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички битово санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н. #полипропиленовирезервоаризавода

Съоръженията работят без ел.енергия и допълнителни химикали - биологичен естествен принцип на разграждане денитрификация. Така пречистената вода, може да се отведе подпочвено в дренажна система, към фино пречистване при повторна употреба, или към заустване в открит водоприемник. #биологичнасистема, #биофилтър

Принцип на действие - функция: #ЕСО, #принципнадействиенамалкапречиствателнастанция

В камерата за първично третиране или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, който са неразтворени или неразтворими (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р). Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи спадат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. След това водата преминава през преливник във втората и третата камери, където продължава утаяването и редуцирането на анаеробните вещества при което се отделят газове, като аномяк, метан и др. В тези камери се отстраняват основната част от замърсителите. #БПК5, #НВ, #ОбщN, #ОбщР

Системата работи на принципа на гравитацията и естествените природни процеси, като по този начин се елиминира необходимостта от захранване на системата с електричество. Това я прави изключително подходяща за всякакви условия - целогодишно или сезонн ползване. #принципнадействиенасептиченрезервоар

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи #монтажнапречиствателнастанция
 • Без консумация на електроенергия  #graf, #граф, #екструдиранполипропиленprecistvatelni stancii
 • Няма движещи се механични части #дурален, #duralen
 • Метод на производство чрез шприцване под високо налягане
 • Системите са изработени от усилен полипропилен
 • Оребрени от всички страни ‐ това гарантира безпроблемно вкопаване
 • Възможност за модулно разширяване – системите имат възможност за свързването им една към друга, което позволява постигането на необходимия обем за съхранение на води
 • Възможност за разделяне на резервоара на няколко камери – една, две или три, според изискванията на пречиствателната технология
 • Най-ниски експлоатационни разходи

 • Бърза доставка #доставканапречиствателнастанция
 • Лесен монтаж #пречиствателнистанции #изгребниями #септичнирезервоари #биореактор #биореактор

Материал: системите са изработени от шприцован полипропилен

Гаранция: 15 години #шприцованполипропилен, #duralen, #резервоаризавода, #филтър

Поддръжка: при необходимост / според натоварването #пречиствателнастанцияанаеробикс

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условията #пречиствателнастанцияAnaerobix

 • подложен бетон / трошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица #пречиствателнастанцияграф

Обратен насип: според терена и условията #Обратеннасип

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването #тръби

 • НТРР #септичнитерезервоари, #септичниями
 • PVC #двукамернисептичнирезервоари, #трикамернисептичнирезервоари

Технически параметри на пречиствателните системи: CE 12566-1

Модел

ECO

Обем Еквивалент жител Камери Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Отвор Цена
[л] [ЕЖ] [бр] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [бр] [с ДДС]
ECO 4 1.500 2-4 3 2.200 1.087 1.250 900 850 110 3 1.140 лв.
ECO 5 2.000 4-5 3 2.340 1.325 1.350 965 915 110 3 1.380 лв.
ECO 6 2.500 5-6 3 2.725 1.260 1.350 980 930 110 3 1.620 лв.

Трикамерните пречиствателни системи се доставят с РP капак.

Системите ЕСО се предлагат с удължители за отворите с височина: 200 мм

Посочената цена включва: #пречиствателнасистемаЕСО

Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад

Направи запитване за септичен резервоар по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода

Tags: bakterii, betonni prusteni, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, ECOBOX, enzimi, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelni stancii, price of septic tank, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, ВиК решения, външна тоалетна, дрожди, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, отпадни води, Пречиствателни станции, септичн ями, Септична яма, септични води, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, сертификати, тоалетна, цена на септична яма