Пречиствателните станции ТОПАС

Пречиствателните станции ТОПАС са произведени от фирма ТОПОЛ - ЕКО – Русия.

Руска пречиствателна станция за отпадъчни води

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води#отпадъчнитеводи

Технология на пречистване Активна утайка с продължителна аерация #Технологиянапречистване #Активнаутайкаспродължителнааерация

При конкретната схема имаме едно компактно биологично съоръжение, изработено в Русия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода, вторично утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия - буферна зона).

Руска пречиствателна станция

Биологичното стъпало работи на режим продължителна аерация, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в аеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи. #продължителнааерация

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи.

Технологията Активна утайка с продължителна аерация представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. #Активнаутайка

Пречиствателните станции ТОПАС са биологични и работят на аеробен принцип без зареждане на бактерии.

#ПречиствателнитестанцииТОПАС

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТАМембранна въздуходувка

 • Компактно съоръжение за вкопаване - всичко в един модулПречиствателна станция на ток
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Бърза доставка #prechistavatelnistancii
 • Лесен монтаж #prechistavtelnistatemi #otpadachnivodi

Материал: системата е изработена от полипропилен РР

Гаранционен период на материала: 15 години

Пречиствателни станции от Русия

Гаранция на оборудването: 2 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условията

 • подложен бетон
 • трошен камък с трамбовка

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък/сипица

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Биореактор ТОПАС #БиореакторТОПАС #Биореактор #ТОПАС

 • CE 12566-3
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Дължина

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Консумирана мощност

Цена на биореактор

ТОПАС

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[kW/ден]

[с ДДС]

ТОПАС С4

2-4

0.80

950

970

2.500

2.050

2.000

110

215

1.0-1.5

4.780'лв
ТОПАС С6

4-6

1.15

1.150

1.170

2.550

2.050

2.050

110

280

1.0-1.5

5.820'лв

ТОПАС С8

6-8

1.50

1.630

1.170

2.500

2.050

2.000

110

350

1.0-1.5

6.830'лв

ТОПАС С10

8-10

2.00

2.100

1.180

2.500

2.050

2.000

110

485

2.0

9.070'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна станция за еднофамилна къща цена от 4.780'лв.


Посочената цена включеа:


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: очаква се


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция ТОПАС #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

 

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.topol-eco.ru

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, rezervoari za voda, Биологична пречиствателна станция, еднофамилни пречиствателни станции, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, монолитни къщи, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателните станции ТОПАС, Резервоари за подземен монтаж, сглобяеми къщи, Септични резервоари, Системи за дъждовна вода, ТОПОЛ - ЕКО – Русия, Филтри за дъждовна вода