Пречиствателни станции FILTEOO ONE

Пречиствателните станции FILTEOO ONE са произведени от фирма ATB WATER GmbH – Германия.

Пречиствателни станции ATB PurooПречиствателни станции ATB Puroo

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води - FILTEOO ONE Брошура

Пречиствателните съоръжения тип FILTEOO ONE, представляват нов етап в развитието на пречиствателните технологии от модулен тип. Системите FILTEOO ONE се базират на уникалната, почти без поддръжка технология, като работят на смесен принцип без зареждане на бактерии. Системата се състои от два резервоара: Първичен резервоар-денитрификационно стъпало, като в него се задържат утаените неразтворени вещества и пясък и биореактор, за биологично пречистване на водите. Времето за задържане на отпадъчните води в първичния резервоар, дава възможност за предварително пречистване на отпадъчните води (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р). От първичния резервоар отпадъчните води постъпват в биореактор, като преди това преминават през тръбен филтър, който задържа плаващите груби вещества. Филтърът се промива периодично, съгласно указанията за подръжка и експлоатация на системата.

Биореактор FILTEOO ONE #Биореактор #BIOROCK #безток

След като частично пречистената вода от първичния утаител премине през грубия филтър, тя постъпва в биореактора. В него се прилага естествен процес на биологично окисление на водата, върху оросяема биомаса. Биофилтърът се състои от два филтриращи слоя със специална медия и вентилационен слой между тях. Аерирането става напълно без електричество чрез така наречения коминен ефект. Предварително пречистените отпадъчни води от първичния утаител се насочват към повърхността на първия филтрационен слой посредством регулируема оросителна тръбна система. След това водата преминава от горния филтриращ слой през аерационния слой, където се обогатява с кислород, към втория филтриращ слой. Въздухът постъпва в долната част на биофилтъра през тръбната система за аерация. За постигане на добър коминен ефект е необходима минимална разлика във височината от поне 3.0 метра, между входната и изходна аерационни тръби на системата.#FILTEOOONE, #пречиствателнасистема, #ATBWATERGmbH, #пречиствателнистанциигермания

Пречистването на отпадъчните води чрез предлаганата технология позволява високо натоварване на системите, както и повторното използване на пречистените отпадъчни води.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи #GRAFПречиствателнаСтанция
 • Без консумация на електроенергия #ГРАФПречиствателнаСтанция
 • Няма движещи се механични части #ПречиствателнаСтанцияAnaerobixprecistvatelni stancii
 • Не се влияе съществено от натоварването на отпадъчна вода
 • Компактно съоръжение за вкопаване или за надземен монтаж с UV-защита
 • Всичко в един модул #ПречиствателнаСтанцияGRAF
 • Ниски експлоатационни разходи в сравнение с други съоръжения #ПречиствателнаСтанцияOne2Cleanprecistvatelni stancii
 • По-добри показатели на пречистената вода в сравнение с други съоръжения от подобен тип
 • Пречистената вода е подходяща за поливни цели
 • Бърза доставка #доставканапречиствателнастанция
 • Лесен монтаж #монтажнапречиствателнастанция
 • Опции за модернизация на пречиствателни станции с нисък параметър на пречистване, налични изгребни ями и септични резервоари с биореактор #биореактор

Материал: резервоарите са изработени от полиетилен висока плътност HDPE с UV-защита

Гаранционен период на материала: 25 години #резервоарите, #филтър

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Допълнително към съоръжението е включена вентилационна шапка Ф110 мм

Модел

FILTEOO ONE

Еквивалент жител Qср.ден Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Тегло Ел. енергия Цена
[ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [kW] [с ДДС]
ONE 4 1-4 0.6 2.700 1.150 1.950 1.310 230 110-110 270 без 11.740'лв
ONE 6 1-6 0.9 3.700 1.150 1.950 1.310 230 110-110 360 без 12.916'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна стцния за еднофамилна къща


Посочената цена включва:


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция FILTEOO ONE #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

Tags: ATB WATER GmbH, bakterii, betonni prusteni, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, enzimi, FILTEOO® ONE, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, rezervoari za voda, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, БЕЗ ТОК, бетонови пръстени, биоактиватори, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, биофилтър, външна тоалетна, Германия, дрожди, еднофамилни пречиствателни станции, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, отпадни води, Отпадъчни води, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция BIOROCK без ток, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции, Пречиствателни станции за битово фекални води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни станции за къщи цени, Пречиствателни станции за отпадъчни води води, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, сглобяеми къщи, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, тоалетна, цена на септична яма