Пречиствателни станции BORALIT

Пречиствателните станции BORALIT са произведени от фирма Boralit – Белгия.Пречиствателни станции Boralit

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води

При конкретната схема имаме едно биологично съоръжение състоящо се от три последователно свързани модула, изработено в Белгия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване, отделяне на активната утайка от пречистената вода и вторично утаяване.

Биологичното стъпало работи на режим „продължителна аерация”, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в анаеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи.

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи.

Технологията BORALIT представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения.

Пречиствателните станции BORALIT са биологични и работят на аеробен принцип без зареждане на бактерии.

Модули

Първият резервоар е денитрификационен, като в него постъпва цялата отпадъчна вода от къщата и започва процеса на гниене ImHoff – денитрификация.

Течностите и по леките частици преминават през преливника и постъпват във вторият резервоар където се подава въздух или аеробна среда. Аеробната среда се осъществява с подаването на въздух от въздуходувката, чрез аеробна система на дъното на резервоара. Аеробната система представлява завъртащ се аераторен диск, чрез който се подава въздух. Въздухът е необходим за осъществяване на аеробната среда.

Третият резервоар или вторичният утаител е предназначен за улавяне на по едрите частици преминали през предните два модула, като има няколко нива на преливане.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Цялостна отливка на резервоаритеПречиствателни станции Boralit
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Бърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: резервоарите са изработени от полиетилен висока плътност HDPE

Гаранционен период на материала: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтажПречиствателна станция на ток

Основа: здрава, уплътнена и подравненаМембранна въздуходувка

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция BORALIT

 • CE 12566-3
 • БПК5: 95.0 % / ХПК: 87.5 % / НВ: 95.8 %
Модел Еквивалент жител Qср.ден Дължина Ширина Височина Вход

Изход

Тръби DN Тегло Ел. енергия Цена
BORALIT [ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

[кг]

[kW] [с ДДС]
SC 5/3

2-5

0.75

3.540

1.180

1.910

1.205

1.150

110-100

235

0.04

8.160'лв

SC 8/3 6-8 1.2 3.870 1.290 2.250 1.445 1.400 110-110 265

0.05

11.090'лв
WZ 12/3 8-12 1.8 7.050 1.350 1.850 1.220 1.180 110-110 330

0.08

по запитване
WZ 16/3 12-16 2.4 7.170 1.610 2.210 1.500 1.450 110-110 564

0.10

по запитване

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна стцния за еднофамилна къща цена от 6.480'лв.


Посочената цена включва:


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад / допълнително


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция BORALIT #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii     precistvatelni stancii poddrajka      пречиствателна станция за къща цена      пречиствателна станция за къща цена

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.boralit.be

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, rezervoari, sistemi za dazhdovna voda, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, пречиствателни станции за затворен комплекс, Резервоари, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, сглобяеми къщи, Септични резервоари