Пречиствателни станции IDEAL

Пречиствателните станции Klärmax IDEAL са произведени от фирма Klärtechnik – Германия.

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води SBR

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. Всички процеси се осъществяват от еърлифтни помпи, компресор за въздух и няколко мембранни аератора. Буферна камера SBR реактор (камера за утайки - био камера) Пречиствателната станция се състои от една секция – камера с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята. Съоръжението има една био камера (SBR реактор). В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките. В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и електромагнитни клапана. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на пряка слънчева светлина за да се избегне прегряване през лятото.

SBR принцип - био реактор с циклична последователност, като всички процеси и движението на водата се осъществяват от еърлифтни помпи, аератори за въздух и компресор, управлявани от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата.

 • Фаза 1 – Зареждане на био реактора (времетраене 10 – 20 мин.) Суровите отпадъчни води, които временно се съхраняват в буферната камерата се подават в SBR реактора чрез еърлифт. Този еърлифт е проектиран по начин, по който се изпомпва само водата, без твърдите вещества. Благодарение на специалната конструкция на еърлифта се гарантира минимално ниво на водата в камерата за съхранение на утайката.
 • Фаза 2 – Аерация (времетраене 20 – 25 мин.) В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранни дискове, които са монтирани на дъното на камерата. Аераторите се захранват с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта: Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и по този начин за намаляване на замърсителите и осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията.
 • Фаза 3 – Седиментация (времетраене 90 мин.) При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистената вода, а в долната зоната за утайки. Плаващата вторична утайка, която евентуално може да я има, е над зоната за пречистената вода.
 • Фаза 4 – Отвеждане на пречистената вода (времетраене 10 – 20 мин.) В тази фаза биологично третираните отпадъчни води (пречистената вода) се изпомпват от SBR реактора. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват.
 • Фаза 5 – Връщане на излишната утайка (времетраене 1 – 2 мин.) В този етап излишъкът от активна утайка на дъното на SBR камерата, се връща чрез еърлифт към камерата за съхранение на утайки и се натрупва там.

След края на Фаза 5 започва новият цикъл с Фаза 1. Времетраенето на фазите е различно и зависи от входното натоварване. То се следи чрез сензор и микропроцесорът автоматично сменява режимите на работа спрямо него. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръжението и се гарантира постоянен и равномерен процес.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Резервоар_за_вода_5000_литра

 • Леки и компактни съоръжения #ПречиствателнаСтанция
 • Цялостна отливка #ПречиствателнаСтанцияГРАФ
 • Пречистената вода е подходяща за поливни цели #one2Clean

Материал: полиетилен висока плътност HDPE

Гаранционен период на материала: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз

Поддръжка: при необходимост / според натоварванетоПречиствателна станция на ток

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Мембранна въздуходувка

Основа: здрава, уплътнена и подравнена #ПСОВ

 • подложен бетон
 • пясък пя#подложенбетон
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон #земновлаженбетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/  0-32 мм#стабилизиранпясък #Пречиствателна станция на токсипица

Използвани тръби: според натоварването #тръби #спореднатоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция #Пречиствателнастанция

 • CE 12566-3
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Дължинa

Ширина

Височина

Вход

Изход

Обем

Тегло

Ел.енергия

Цена

IDEAL

[ЕЖ]

[м³/ден]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[л]

[кг]

[kW]

[с ДДС]

IDEAL 5

2-5

0.75

1.800

1.750

2.000

1.650

1.600

3.500

188

0.08

4.980'лв

IDEAL 8 6-8 1.20 2.450 1.750 2.000 1.650 1.600 5.000 246

0.08

5.760'лв
IDEAL 10 8-12 1.50 2.900 1.750 2.000 1.650 1.600 6.000 288

0.10

8.484'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна станция за еднофамилна къща цена от 5.220'лв.


Посочената цена включва:


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


Технологична схема на пречистване на отпадъчните води нова генерация - SBR #пречистваненаотпадъчниводи #SBRтехнология


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция IDEAL #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii        precistvatelni stancii poddrajka         precistvatelni stancii        precistvatelni stancii

Tags: bakterii, betonni prusteni, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, enzimi, HDPE, Hiblow, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, PE, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, rezervoari za voda, SBR реактор, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, външна тоалетна, дрожди, еднофамилни пречиствателни станции, Екологични продукти, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, отпадни води, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, Резервоари за вкопаване, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, сглобяеми къщи, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, Системи за дъждовна вода, тоалетна, Филтри за дъждовна вода, цена на септична яма