Пречиствателни станции IDEAL

Пречиствателните станции Klärmax IDEAL са произведени от фирма Klärtechnik – Германия.

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води SBR

Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса), отговаряща на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. Тя работи на SBR принцип - био реактор с циклична последователност. Всички процеси се осъществяват от еърлифтни помпи, компресор за въздух и няколко мембранни аератора. Буферна камера SBR реактор (камера за утайки - био камера) Пречиствателната станция се състои от една секция – камера с оборудване и табло за управление. Те са свързани с маркучи за въздух, които са положени под земята. Съоръжението има една био камера (SBR реактор). В био камерата има мембранни аератори, еърлифт за отвеждане на пречистената вода и еърлифт за утайките. В таблото за управление има компресор за въздух, блок с микропроцесорно управление и електромагнитни клапана. Таблото се монтира на сухо и проветриво място, където има постоянно ел. захранване и има достъп за поддръжка. При външен монтаж таблото трябва да бъде поставено на място, без да е изложено на пряка слънчева светлина за да се избегне прегряване през лятото.

SBR принцип - био реактор с циклична последователност, като всички процеси и движението на водата се осъществяват от еърлифтни помпи, аератори за въздух и компресор, управлявани от микропроцесор, който активира компресора и клапаните, като по този начин разпределя въздуха в системата.

 • Фаза 1 – Зареждане на био реактора (времетраене 10 – 20 мин.) Суровите отпадъчни води, които временно се съхраняват в буферната камерата се подават в SBR реактора чрез еърлифт. Този еърлифт е проектиран по начин, по който се изпомпва само водата, без твърдите вещества. Благодарение на специалната конструкция на еърлифта се гарантира минимално ниво на водата в камерата за съхранение на утайката.
 • Фаза 2 – Аерация (времетраене 20 – 25 мин.) В този етап отпадъчните води се аерират и се смесват с активната утайка. Аерация се осъществява от мембранни дискове, които са монтирани на дъното на камерата. Аераторите се захранват с атмосферен въздух от външно инсталираното табло за управление в което се намира компресорът. Аерацията е периодична и има два ефекта: Микроорганизмите от активна утайка се снабдяват с кислород, което е необходимо за тяхната метаболитна активност и по този начин за намаляване на замърсителите и осъществяване на интензивен контакт между отпадъчната вода и бактерията.
 • Фаза 3 – Седиментация (времетраене 90 мин.) При тази фаза биореакторът е в покой и няма аерация. Активната утайка може да се отдели от водата и на принципа на гравитацията да се утаи на дъното. В горната част на камерата е зоната за пречистената вода, а в долната зоната за утайки. Плаващата вторична утайка, която евентуално може да я има, е над зоната за пречистената вода.
 • Фаза 4 – Отвеждане на пречистената вода (времетраене 10 – 20 мин.) В тази фаза биологично третираните отпадъчни води (пречистената вода) се изпомпват от SBR реактора. Това изпомпване се осъществява от еърлифт. Еърлифта е коструиран по такъв начин, че всички плаващи утайки остават над зоната за пречистената вода и не се изпомпват.
 • Фаза 5 – Връщане на излишната утайка (времетраене 1 – 2 мин.) В този етап излишъкът от активна утайка на дъното на SBR камерата, се връща чрез еърлифт към камерата за съхранение на утайки и се натрупва там.

След края на Фаза 5 започва новият цикъл с Фаза 1. Времетраенето на фазите е различно и зависи от входното натоварване. То се следи чрез сензор и микропроцесорът автоматично сменява режимите на работа спрямо него. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръжението и се гарантира постоянен и равномерен процес.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Резервоар_за_вода_5000_литра

 • Леки и компактни съоръжения #ПречиствателнаСтанция
 • Цялостна отливка #ПречиствателнаСтанцияГРАФ
 • Добър показател на пречистване #one2Clean

Материал: полиетилен висока плътност HDPE

Гаранция на резервоарите: 20 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз

Поддръжка: при необходимост / според натоварванетоПречиствателна станция на ток

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Мембранна въздуходувка

Основа: според терена и условията #ПСОВ

 • подложен бетон #подложенбетон
 • трошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон #земновлаженбетон
 • стабилизиран пясък/сипица #стабилизиранпясък #Пречиствателна станция на токсипица

Използвани тръби: според натоварването #тръби #спореднатоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция #Пречиствателнастанция

 • CE 12566-3
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Дължинa

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Волта

Ел.енергия

-

[ЕЖ]

[м³/д]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

[V]

[kW]

IDEAL 5

5

0.75

1.800

1.750

2.000

1.650

1.600

110-110

188

230

0.08

IDEAL 8 8 1.20 2.450 1.750 2.000 1.650 1.600 110-110 246

230

0.08
IDEAL 10 10 1.50 2.900 1.750 2.000 1.650 1.600 110-110 288

230

0.10

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата е непрепоръчително!

Пречиствателна станция за еднофамилна къща цена от 5.220'лв.

Посочената цена включва:

 • резервоар-биореактор #резервоар #биореактор
 • въздуходувка с процесор #въздуходувка #ел.управление
 • капак #капак #Пречиствателнастцниязаеднофамилнакъща

Посочената цена не включва:

Срок за доставка: 2-4 дни

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води нова генерация - SBR #пречистваненаотпадъчниводи #SBRтехнология

* при подписване на допълнителен договор за поддръжка

Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода

Направи предложение за пречиствателна станция IDEAL #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii        precistvatelni stancii poddrajka         precistvatelni stancii        precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.klaermax.com

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, rezervoari za voda, SBR реактор, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, еднофамилни пречиствателни станции, Екологични продукти, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Отпадъчни води, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, Резервоари за вкопаване, Резервоари за подземен монтаж, Ретензионни резервоари, сглобяеми къщи, Септични резервоари, Системи за дъждовна вода, Филтри за дъждовна вода