Пречиствателни системи IMHOFF

Пречиствателните системи ImHoff са произведени от фирма ТЕЛКОМЕСТ – Румъния.

Пречиствателни станции ImHoff

Предназначение:

Третиране на битово отпадъчнини води от: къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, където няма изградена местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички битово санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

Съоръженията работят без ел.енергия - биологичен естествен принцип на разграждане денитрификация. Така пречистената вода, може да се отведе подпочвено в дренажна система, към фино пречистване при повторна употреба, или към заустване в открит водоприемник. #биологичнасистема, #биофилтър

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води ImHoff

Пречиствателните системи ImHoff са предназначени за разделна канализационна система на сградата, като работят на принципа на Имхов, а това е денитрификационен принцип без подаване на въздух, естествен биологичен процес на гниене с допълнително подаване на бактерии.

Пречиствателни системи ЕСО IMO #полипропиленовирезервоаризавода, #ECOIMO, #imhoff, #пречиствателнистанции

Системите ЕСО IMO са произведени от първокачествен полиетилен. Процеса на производство гарантира водоплътност на продуктите в съответствие с EN 12566-1. Модулите са предназначени за подземен монтаж с минимална степен на деформация и висока якост на материала, което осигурява стабилност и дълъг експлоатационен период. #полиетилен, #РЕ

Принцип на действие - функция: #ЕСОIMO, #принципнадействиенамалкапречиствателнастанция

В камерата за първично третиране или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, който са неразтворени или неразтворими (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р). Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи спадат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. След това водата преминава през преливник към последващо третиране или заустване. #БПК5, #НВ, #ОбщN, #ОбщР

Системата работи на принципа на гравитацията и естествените природни процеси, като по този начин се елиминира необходимостта от захранване на системата с електричество. Това я прави изключително подходяща за всякакви условия - целогодишно или сезонн ползване. #принципнадействиенасептиченрезервоар

Септични резервоари 01ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Компактно съоръжение за вкопаване
 • Бърза доставка
 • Лесен монтаж

Материал: резервоарите са изработени от РЕ

Гаранционен период на материала: 15 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/  0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Технически параметри на системите:

 • CE 12566-1
Модел

Еквивалент жител

Отвор

Дължина

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Денитрификация

Общ обем Цена
ECO IMO

[ЕЖ]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[м³]

[м³]

[с ДДС]

ECO IMO 4 2-4 420 1.070 1.070 1.250 860 840 110-110 0.44 0.69 1.584'лв
ECO IMO 5 4-5 320 1.250 650 1.590 1.250 1.220 110-110 0.57 0.82 1.668'лв
ECO IMO 6 6-7 420 1.244 1.244 1.370 910 890 110-110 0.66 0.91 1.740'лв
ECO IMO 10 8-10 420 1.390 1.390 1.730 1.170 1.140 125-125 1.10 1.50 2.388'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателните системи се предлагат удължители.


Удължител 310 мм: 192'лв


Пречиствателна система за еднофамилна къща цена от 1.788'лв.


Посочената цена включва:


Технически монтаж*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж


Посочената цена не включва:


Срок за доставка: на склад


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Монтажът се изпълнява в рамките на един работен ден.


Направи запитване за пречиствателна система. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна система ECO IMO. #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.telcomest.ro

Tags: bakterii, betonni prusteni, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, enzimi, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, pre4istvatelni stancii, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, rezervoari, rezervoari za voda, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, sistemi za dazhdovna voda, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, Водомерни шахти, външна тоалетна, дрожди, еднофамилни пречиствателни станции, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, отпадни води, Отпадъчни води, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция IMHOFF, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции, пречиствателни станции за затворен комплекс, сглобяеми къщи, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, сертификат за септична яма, тоалетна, цена на септична яма