Двукамерни септични резервоари

Септичните резервоари Rotomoulding се произвеждат в Словения по метод, който е уникален за резервоари с този голям обем. Те са направени от първокачествен високоплътен полиетилен HDPE - висококачествен материал който е изключително твърд и удароустойчив. Процеса на производство дава стабилност и гарантира за водоплътност в съответствие с EN 12566-1. Модулите са предназначени за подземен монтаж с минималната степен на деформация и високата якост на материала, осигуряват стабилност и дълъг експлоатационен период.

Предназначение на септичните резервоари:Пречиствателни станции и резервоари за вода

Септичните резервоари за вкопаване са предназначени за пречистване на битово отпадни води от: къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, където няма изградена местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички битово санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

Всички първични/септични резервоари - анаеробни системи за грубо пречистване на битово отпадъчни води работят без ел.енергия и допълнителни химикали - биологичен естествен принцип на разграждане денитрификация. Така пречистената вода, може да се отведе подпочвено в дренажна система или към фино пречистване при повторна употреба или за заустване в открит водоприемник.

Принцип на действие - функция: За какво се използва и как работи първичният резервоар?

В първичният резервоар за първично третиране или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, който са неразтворени или неразтворими. Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи спадат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. След това водата преминава през преливник, който задържа отпадъците и създава подходящи условия за развитие и размножаване на бактериите. Те от своя страна се хранят от съставките на мръсната вода, което води до нейното пречистване.

Системата работи на принципа на гравитацията и естествените природни процеси, като по този начин се елиминира необходимостта от захранване на системата с електричество. Това я прави изключително подходяща за всякакви условия - целогодишно или сезонн ползване.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи #монтажнапречиствателнастанция
 • Без консумация на електроенергияprecistvatelni stancii
 • Няма движещи се механични части
 • Най ниски експлоатационни разходи
 • Бърза доставка #доставканапречиствателнастанция
 • Лесен монтаж #пречиствателнистанции #изгребниями #септичнирезервоари #биореактор #биореактор

Материал: резервоарите са изработени от полиетилен висока плътност HDPE

Гаранция на резервоарите: 20 години #резервоарите #филтъра

Поддръжка: при необходимост / според натоварването #ПречиствателнаСтанцияАнаеробикс

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условията #ПречиствателнаСтанцияAnaerobix

Резервоар_за_вода_3500_литра

 • подложен бетонтрошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица

Обратен насип: според терена и условията #Обратеннасип

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък/сипица

Използвани тръби: според натоварването #тръби

 • НТРР
 • PVC

Технически параметри на дву-камерни септични резервоари: CE 12566-1

Модел Обем Еквивалент жител Камери Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Отвор DN Клас
[л] [ЕЖ] [бр] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг]
ST-2-2000 2.000 4 2 1.470 1.400 1.600 1.205 1.145 110-110 1 х 625 150
ST-2-2500 2.500 5 2 1.750 1.400 1.600 1.205 1.145 110-110 1 х 625 150
ST-2-3000 3.000 6 2 2.360 1.400 1.600 1.205 1.145 110-110 2 х 625 150
ST-2-5000 5.000 10 2 3.500 1.400 1.600 1.205 1.145 110-110 2 х 625 150
ST-2-8000 8.000 16 2 4.020 1.750 2.000 1.505 1.445 160-160 2 х 625 150
ST-2-10000 10.000 20 2 4.950 1,750 2.000 1.505 1.445 160-160 2 х 625 150
ST-2-12000 12.000 24 2 5.870 1.750 2.000 1.505 1.445 160-160 2 х 625 150
ST-2-16000 16.000 32 2 4.880 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-2-20000 20.000 40 2 5.850 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-2-30000 30.000 60 2 8.580 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-2-40000 40.000 80 2 11.300 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-2-50000 50.000 100 2 13.500 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150

Технически параметри на три-камерни септични резервоари: CE 12566-1

Модел Обем Еквивалент жител Камери Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Отвор DN  Клас
[л] [ЕЖ] [бр] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг]
ST-3-3000 3.000 6 3 2.360 1.400 1.600 1.205 1.145 110-110 2 х 625 150
ST-3-5000 5.000 10 3 3.500 1.400 1.600 1.205 1.145 110-110 2 х 625 150
ST-3-8000 8.000 16 3 4.020 1.750 2.000 1.505 1.445 160-160 2 х 625 150
ST-3-10000 10.000 20 3 4.950 1,750 2.000 1.505 1.445 160-160 2 х 625 150
ST-3-12000 12.000 24 3 5.870 1.750 2.000 1.505 1.445 160-160 2 х 625 150
ST-3-16000 16.000 32 3 4.880 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-3-20000 20.000 40 3 5.850 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-3-30000 30.000 60 3 8.580 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-3-40000 40.000 80 3 11.300 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150
ST-3-50000 50.000 100 3 13.500 2.300 2.600 2.100 1.980 160-160 3 х 625 150

Септичните резервоари се доставят с РЕ капак за пешеходци с осигурен заключващ се механизъм.

При по дълбоко вкопаване се предлагат удължители с уплътнение и височина: 250 мм и 500 мм.

Септичен резервоар цена - по запитване според модела и обема.

Tags: rezervoari, rezervoari za voda, Отпадъчни води, Резервоари за вода за подземен монтаж, Септични резервоари, Септични ями