БИОЕНЗИМИ

Продуктите са предназначени за пречистване на отпадъчни води в септични ями, външни тоалетни, мазноуловители, тръби, сифони, канали и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Изцяло природени биологичени продукти, безвредени за хората и околната среда. Не съдържат патогенни микроорганизми и химикали, неутрални и нетоксични. Не са агресивни към третираните повърхности.

Описание:

Безопасна природна технология, продукти съдържащи избрани бактериални култури, които след активация във вода се размножават и отстраняват вредните органични съединения. При процесите не се отделят неприятни миризми. Характеризират се с висока концентрация на полезни микроорганизми.

Предимства:

  • Предотвратяват натрупването на органични вещества, като ги разграждат и редуцират
  • Висококачествени продукти с високо съдържание на активни култури бактерии #културибактерии, #бактерии
  • Премахват неприятните миризми по естествен начин
  • Ускоряват разграждането на мазнини, целулоза, греси, протеини, нишесте и др.
  • Намаляват необходимоста от почистване на системите чрез цялостно изпомпване
  • Решават проблемите с реактивирането на излезли от експлоатация ями

За повече информация: натиснете тук.