Пречиствателни станции Aquatec

Пречиствателните станции АТ са произведени от фирма Aquatec – Словакия.Пречиствателни станции Aquatec AT

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води#отпадъчнитеводи

Технология на пречистване Vertical Flow Labyrinth – VFL #Технологиянапречистване #VerticalFlowLabyrinth #VFL

При конкретната схема имаме едно компактно биологично съоръжение, изработено в Словакия от високо-качествен материал в, което се съчетават следните функции: механично пречистване, денитрификация, складиране на излишната активна утайка, биологично пречистване с ниско натоварена активна утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода, вторично утаяване и регулиране на променливия поток в зоната на задържане (ретензия - буферна зона).

Пречиствателна станция Aquatec AT6

Биологичното стъпало работи на режим продължителна аерация, при което се извършва и стабилизиране на утайките - в аеробни условия. Ниското утайково натоварване при режим на продължителна аерация, определя и ниския прираст на активната утайка, т.е. малко количество (обем) на излишната активна утайка и ниски експлоатационни разходи.

Излишната (стабилизирана) активна утайка при необходимост се изважда (изпомпва) от биологичният модул (биореактор) с помоща на помпа или калочистачна машина (фекалка). Стабилизираната утайка в аеробни условия - няма неприятен мирис и може да се ползва за наторяване на почви и земеделски земи. #продължителнааерация

Kъм съоръжението се предлага и ел.управление AQC BASIC или AQC BASIC GSM (допълнително) с SMS известяване. Електрическите управления разполагат с 10 режима на работа, които се променят в зависимост от натоварването на системата, така системата работи между 5-24 часа на ден.Пречиствателни станции

Технологията VFL® представлява съвременно решение за пречистване на битово отпадъчните води съответстващо на нормите на Европейския съюз за пречиствателни съоръжения. #AquatecAT

Пречиствателните станции Aquatec АТ са биологични и работят без зареждане с бактерии.

Постигат висока степен на пречистване на отпадъчните води, които в последствие са подходящи за поливни цели.

Системите се предлагат с два варианта капаци:

 • стандартен - S #пречиствателнитестанцииAquatecАТ
 • редуктивен - SR

ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА

 • Компактно съоръжение за вкопаване - всичко в един модулПречиствателна станция на токПречиствателна станция за къща цена
 • Сравнително малка площ за разполагане върху терена
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Предварително сглобена система - окомплектована в завода
 • Пречистената вода е подходяща за поливни цели
 • Бърза доставка #prechistavatelnistancii
 • Лесен монтаж #prechistavtelnistatemi #otpadachnivodi

Материал: системата е изработена от полипропилен РР

Гаранционен период на материала: 15 години

Гаранция на оборудването: 2 години

Поддръжка: при необходимост / според натоварванетоMontaj na prechistvatelni stancii

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: здрава, уплътнена и подравнена

 • подложен бетон
 • пясък
 • трошен камък
 • баластра

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък 4-16 мм
 • трошено-каменна фракция 4-16 мм
 • инертен материал /баластра/ 0-32 мм

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Пречиствателна станция АТ S със стандартен капак  #БиореакторАТ #Биореактор #АСтандартен капак за пречиствателна станция AquatecТ

 • CE 12566-3
 • БПК5: 97.2 % / ХПК: 88.1 % / НВ: 94.0 % / NH4–N: 96.7 % / N общ.: 61.7 % / P общ.: 47.4 % - Биореактор АТ
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Диаметър

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел. захранване

Ел. енергия

Цена

AT S

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[V]

[kW]

[с ДДС]

AT 6 S

2-5

0.6

1.400

1.800

1.300

1.150

125-125

103

230

0.06

5.388'лв

AT 8 S

6-7

0.9

1.400

2.200

1.700

1.500

125-125

125

230

0.06

6.288'лв

AT 10 S

8-10

1.2

1.750

2.200

1.500

1.250

125-125

195

230

0.08

8.316'лв

AT 12 S

10-12

1.5

1.750

2.400

1.700

1.500

125-125

220

230

0.10

9.252'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Пречиствателна станция АТ SR с редуктивен капак   #БиореакторАТ #Биореактор #АРедукционен капак за пречиствателна станция AquatecТ

 • CE 12566-3
 • БПК5: 97.2 % / ХПК: 88.1 % / НВ: 94.0 % / NH4–N: 96.7 % / N общ.: 61.7 % / P общ.: 47.4 % - Биореактор АТ
Модел

Еквивалент жител

Qср.ден

Диаметър

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел. захранване

Ел. енергия

Цена

AT SR

[ЕЖ]

[м³]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[V]

[kW]

[с ДДС]

AT 6 SR

4

0.6

1.400

1.800

1.300

1.150

125-125

103

230

0.06

5.988'лв

AT 8 SR

6

0.9

1.400

2.200

1.700

1.500

125-125

125

230

0.06

6.948'лв

AT 10 SR

8

1.2

1.750

2.200

1.500

1.250

125-125

195

230

0.08

8.928'лв

AT 12 SR

10

1.5

1.750

2.400

1.700

1.500

125-125

220

230

0.10

9.876'лв

При по дълбоко вкопаване на пречиствателната станция се предлагат удължители.


Посочената цена включва: #цена от 4.284'лв.


Технически монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация*: 150'лв #монтаж, #техническимонтаж, #пуск, #въвежданевексплоатация


Посочената цена не включва:


Допълнителни аксесоари към пречиствателни станции Aquatec AT.


Шахта за външен монтаж - SШахта за аераторна помпаШахта за аераторна помпа

 • Цвят - зелен
 • Капак - 600 мм

Шахта за монтаж в редукционен капак - SR

 • Цвят - зелен

Цена: 372'лв

Сервизен комплект за поддръжка на ПСОВ


Сервизен комплект за поддръжка на ПСОВ

Цена: 204'лв #СервизенкомплектзаподдръжканаПСОВ


Ключове: 2 бр #Ключовезапречиствателнастанция

Ключ за пречиствателна станция Aquatec AT VFL

Цена: 6'лв


Срок за доставка: на склад


* при предварително подготвен терен, изкоп, фундамент и позиционирано съоръжение с изведени до него комуникации, включително чиста вода за запълване. Вложените материали и транспортни разходи се заплащат допълнително. Всички дейности се изпълняват в рамките на един работен ден.


Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода


Направи предложение за пречиствателна станция АТ #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii poddrajka     precistvatelni stancii     precistvatelni stancii

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.aquatec.sk

Tags: Aquatec, AT, bakterii, betonni prusteni, BIBUS, bioaktivatori, construction of sewerage, drojdi, enzimi, installation of septic tanks, izgrajdane na septichni qmi, otpadni vodi, outdoor toilet, polagane na kanalizaciq, PP, pre4istvatelni stancii, prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, price of septic tank, SECOH, septi4na qma, septi4na yama, septic tank, septic tanks, septic tanks for houses, septic tanks prices, septic water, septichna qma, septichna qma za kushta, septichna yama, septichni qmi sertifikati, sewerage, spetichna iama, toilet, vunshna toaletna, wastewater, АТ, Бактерии, бактерии за септична яма, бетонови пръстени, биоактиватори, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, въздуходувка, външна тоалетна, дрожди, еднофамилни пречиствателни станции, Ензими, изграждане на канализация, инсталиране на септични ями, канализация, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, отпадни води, Отпадъчни води, полиетилен, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция Aquatec АТ, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции, Пречиствателни станции Aquatec АТ, Пречиствателни станции за битово фекални води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни станции за къщи цени, Пречиствателни станции за отпадъчни води води, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, сглобяеми къщи, септичн ями сертификати, Септична яма, септични води, Септични резервоари, Септични ями, септични ями за къщи, септични ями цени, Сервизен комплект за поддръжка на ПСОВ, сертификат за септична яма, тоалетна, цена на септична яма